După 4 ani de studii la UTM, studenții din cadrul Departamentului Inginerie Mecanică și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile de inginer în cadrul susținerii proiectelor de licență. În perioada 7 – 8 iunie 2022 aceștia și-au prezentat lucrările care includ depozite frigorifice energo-eficiente, instalații de refrigerare ce funcționează cu agenți frigorifici naturali, lini tehnologice modernizate cu capacitate sporită de producere, mașini și instalații pentru valorificarea deșeurilor agroalimentare. Toate acestea au fost expuse în cadrul programelor de studii Inginerie Mecanică (IM) și Mașini și Instalații Frigorifice, Sisteme de Climatizare (MIFSC). Anul curent Departamentul IM a lansat pe piața muncii 21 de ingineri.

Toți studenții au susținut proiectele de licență cu succes. Cele mai bune lucrări au fost apreciate cu note de 10 fiind evidențiate prin actualitate, noutate și importanță majoră pentru industria Republicii Moldova. Autorii acestor proiecte de licență: Vezetiu Dorin, Pădurar Valentin și Dembiţchii Vladimir au fost premiați de către compania ”Efes Vitanta Moldova Brewery” pentru rezultatele remarcabile.

La Departamentul Transporturi al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi #FIMIT, şef departament, conf. univ., dr. Victor CEBAN, în perioada 2-7 iunie 2022 a avut loc sesiunea de susţinere a proiectelor de licenţă la programul de studii Ingineria Transportului Auto.

Absolvenţii, în număr de 51 de persoane, au demonstrat cunoştinţe temeinice în domeniu şi deprinderi practice, acumulate pe parcursul anilor de studii. În continuare ei sunt aşteptaţi la studii de master, ciclul II, din cadrul departamentului – la programele de studii „Management şi exploatarea transportului” şi „Siguranţa şi ecologizarea transportului auto”.

Sincere felicitări absolvenţilor din partea administraţiei facultăţii!

Pe 14 aprilie 2022 în cadrul Departamentului Transporturi al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) a Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM) a fost organizată olimpiada la CAD – CATIA, la care au participat studenții anilor II-IV. Învingătorii sunt următorii studenţi:

Locul 1 – Fomin Nichita, grupa ITA-193

Locul 2 – Scurtu Sergiu, grupa ITA -191 

Locul 3 – Guţan Daniel, grupa ITA -201 

Îi felicităm cordial pe câștigătorii competiției şi le dorim succes în continuare!

Comitetul organizatoric al Olimpiadei

Studenții FIMIT in perioada 28.03.22-1.04.22 participa la conferința cu titlu ,,Știinta in Limbi Străine” cu prezentări științifice în cadrul Săptămânii Limbilor Străine ediția 2022! Mulțumim cat Departamentului “Limbi Străine” pentru mobilizare si desfășurarea evinementului atat si profesorilor si studenților participanți. Gaudeamus Igitur.