Cercetarea ştiinţifică a facultăţii are la bază cooperările şi relaţiile internaţionale. Astfel, FIMIT urmăreşte obiectivele de a:

  • colabora în scopul realizării granturilor de cercetare ştiinţifică
  • efectua cercetări ştiinţifice în regim de parteneriat
  • organiza conferinţe internaţionale de comunicări ştiinţifice
  • pregăti cadre ştiinţifice tinere
  • desfăşura stagii ştiinţifice
  • face schimb de experienţă pentru îmbunătăţirea studiilor