Programe de studii superioare de licenţă, ciclul I


Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului. Învăţământul cu frecvenţă este cu durata de 4 ani şi cel cu frecvență redusă – cu durata de 5 ani, 240 credite ECTS.  Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat.

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi pregăteşte ingineri la programele de studii:

 • 0715.3 Inginerie Mecanică (cu pachet de opţiuni: Maşini şi aparate în industria alimentară, Maşini şi aparate în industria uşoară) – IM
 • 0715.4 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare – MIFSC
 • 0715.1 Tehnologia construcţiilor de maşini – TCM
 • 0715.2 Maşini şi sisteme de producţie – MSP
 • 0710.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini – IMCM
 • 0716.1 Ingineria transportului auto – ITA  (descrierea, planul de studii şi fişele unităţilor de curs)
 • 0710.1 Inginerie şi management în transporturi – IMT  (descrierea, planul de studii şi fişele unităţilor de curs)
 • 0716.4 Inginerie agrară – IA

 

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

 

Fişele unităţilor de curs la programul de studii Tehnologia construcţiilor de maşini

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Desen tehnic şi infografică

Filosofia şi logica formării profesionale

Geometrie descriptivă

Limba engleză I

Limba engleză II

Limba franceză I

Limba franceză II

Limba română I

Limba română II

Matematica superioară I

Matematica superioară II

Mecanica teoretică

Practica de iniţiere

Rezistenţa materialelor

Studiul şi tehnologia materialelor

Tehnologii informaţionale

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Analiza şi modelarea funcţională

Bazele proiectării maşinilor

CAD/CAE

Electrotehnica şi electronica industrială

Mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi pneumatice

Mecanica teoretică

Metode numerice şi modelarea 3 D

Practica tehnologică

Rezistenţa materialelor

Scule aşchetoare

Teoria economică şi integrarea economică europeană

Teoria mecanismelor şi creativitatea tehnică

Toleranţe şi control dimensional

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Bazele tehnologiei fabricării automatizate

CAM-CNC tehnologii

Concepţia şi dezvoltarea integrată a produsului şi proceselor

Dezvoltarea sistemelor tehnice şi teoria inovaţiilor

Economia ramurii şi dreptul

Ingineria inovaţiilor I

Inovarea şi transferul tehnologic

Maşini unelte şi complexe automatizate

Metode şi procedee de prelucrare mecanică

Practica constructiv-tehnologică IITT

Practica constructiv-tehnologică TCM

Proiectarea dispozitivelor şi verificatoarelor

Proiectarea şi fabricarea semifabricatelor

Protecţia muncii şi a mediului ambiant

Sisteme de tehnologii

Tehnologia fabricării flexibil automatizate

Tehnologia fabricării produselor sudate

Tehnologii presării rece

Tehnologii de fabricare prin adaugare de material

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Ingineria fabricării automatizate şi ingineria calităţii

Ingineria inovaţiilor II

Inovarea şi transferul tehnologic în dezvoltarea de produs

Inovarea de produs

Management şi marketing

Practica de licenţă IITT

Practica de licenţă TCM

Proiectarea asistată de calculator a produselor şi proceselor tehnologice şi cals tehnologii

Proiectarea dimensional optimală a tehnologiilor de prelucrare mecanică

Tehnologii de fabricare prin adăugare de material

Proba teoretică de sintezăPractica de documentare și elaborare a proiectului de licență  (17 săptămâni)
Susţinerea proiectului de licenţă

 

Fişele unităţilor de curs la programul de studii Maşini şi sisteme de producţie

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Matematica superioară I

Fizica tehnică

Geometrie descriptivă

Studiul şi tehnologia materialelor

Limba română (alolingvi) I

Educaţia fizică I, II

Limba engleză

Limba franceză

Tehnologii informaţionale

Matematica superioară II

Desen tehnic şi infografica

Mecanica teoretică I, II

Rezistenţa materialelor

Educaţia fizică I, II

Limba română (alolingvi) II

Limba engleză II

Limba franceză II

Filosofia şi logica formării profesionale

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Mecanica teoretică I, II

Rezistenţa materialelor

Metode numerice şi modelarea 3D

Electrotehnica şi electronica industrială

Teoria mecanismelor şi creativitatea tehnică

Toleranţe şi control deimensional

Bazele proiectării maşinilor

Mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi pneumatice

Tribologia sistemelor tehnice

Scule aşchietoare

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de producţie I

Teoria economică şi integrarea economică europeană

Anul III
semestrul 5 Semestrul 6
Unități de curs Unități de curs
Teoria aşchierii

Maşini-unelte şi complexe (cinematica)

Proiectarea maşinilor-unelte

Proiectarea dispozitivelor şi accesoriilor maşinilor-unelte

Procedee, utilaje pentru prelucrarea mecanica

Operaţii şi procese în agricultură

Tractoare şi autovehicule

Dezvoltare durabila şi surse de energie regenerabila

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de producţie II

Bazele tehnologiei construcţiilor de maşini

Protecţia muncii şi mediului ambiant

Automatizarea funcţionării maşinilor agricole

Programarea maşinilor-unelte cu comanda numerică

Refabricarea şi testarea maşinilor-unelte şi a complexelor de maşini unelte

Proiectarea maşinilor-unelte şi a complexelor de maşini unelte I

Proiectarea, tehnologia fabricării şi exploatarea sculelor aşchietoare

Modelarea proceselor tehnologice şi exploatarea tehnicii agricole

Bazele cercetării ştiinţifice a sistemelor de producere

Proiectarea maşinilor agricole de recoltat I

Economia ramurei şi dreptul (MSP)

Anul IV
Semestrul 7  
Unități de curs Unități de curs
Teoria dirijării automate şi sisteme flexibile automatizate în maşini şi sisteme de producere – modul Sisteme flexibile automatizate în maşini şi sisteme de producere (modul SFAMSP)

Teoria dirijării automate şi sisteme flexibile automatizate în maşini şi sisteme de producţie – modul Teoria dirijării automate (modul TDA)

Proiectarea maşinilor-unelte şi a complexelor de maşini unelte II

Acţionări electrice şi sisteme de comandă a maşinilor-unelte şi complexe

Acţionarea şi comanda hidraulică şi pneumatică a maşinilor şi sistemelor de producţie

Metode şi principii de proiectare a maşinilor

Materiale de exploatare a tehnicii agricole şi ingineria calităţii

Tehnologii şi tehnica agricola inovaţională

Proiectarea maşinilor agricole de recoltat II

Management şi marketing

 

Fişele unităţilor de curs la programul de studii Ingineria şi management în construcţia de maşini

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Matematica superioară I

Fizica tehnică

Geometrie descriptivă

Macroeconomie

Matematica superioară II

Studiul şi tehnologia materialelor

Desen tehnic şi infografica

Macroeconomie şi integrarea europeană

Inginerie mecanică I

Limba română (alolingvi)

Limba engleză I

Limba franceză I

Tehnologii informaţionale

Limba engleză II

Limba franceză II

Practica de iniţiere

Filosofia şi logica formării profesionale

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Inginerie mecanică II

Toleranţe şi control dimensional

Dezvoltarea industrială mondială

Metode economico-matematice

Statistica

Modelarea 3D

Economia în construcţia de maşini

Comportamentul consumatorului produselor industriei constructoare de maşini

Sisteme aplicate de evaluare a activităţii economice a întreprinderii

Procedee, utilaje pentru prelucrarea mecanica

Practica tehnologica

Managementul resurselor umane

Drept economic

Managementul strategic

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Metode de studiere a pieţei

Proiectarea dispozitivelor şi accesoriilor maşinilor unelte

Expertiza mărfurilor industriei constructoare de maşini I

Produse ale industriei constructoare de maşini I

Tehnologia construcţiilor de maşini I

Managementul general

Evidenţa contabilă

Produse ale industriei constructoare de maşini II

Managementul operaţional în industria constructoare de maşini

Marketing online

Tehnologia construcţiilor de maşini II

Teoria sistemelor de producţie şi ingineria valorii

Managementul financiar

Evidenţa contabilă asistată de calculator

Marketing internaţional

Practica economico-managerială

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de producţie

Ingineria şi simularea sistemelor de producţie I

Metode şi tehnici moderne de promovare a produselor industriale

Protecţia muncii şi mediului ambinat

Anul IV
Unități de curs Unități de curs

Managementul vânzărilor a produselor industriei constructoare de maşini

Marketing produselor industriei constructoare de maşini

Analiza economico-financiară a întreprinderii

Marketing strategic

Managementul proiectelor şi inovaţiilor

Ingineria şi simularea sistemelor de producţie II

Logistica mărfurilor industriei constructoare de maşini

Planificarea şi prognozarea intreprinderii în industria constructoare de maşini

Managementul calităţii

Fişele unităţilor de curs la programul de studii Mașini și instalații frigorifice, sisteme de climatizare

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Matematica Superioară 1

Matematica Superioară 2

Fizica tehnica

Geometria Discriptiva

Desen tehnic si Infografica

Mecanica Teoretică I

Studiul si tehnologia materialelor

Rezistenta Materialelor 1, 2

Limba romina I

Limba romina II

Educatia Fizica I

Educatia Fizica II

Limba engleza I

Limba franceza I

Limba engleza II

Limba franceza II

Tehnologii Informationale

Filosofie si logica fomarii profesionale

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Metode numerice si Modelare 3D

Mecanica teoretica II

Electrotehnică si Electronică

Rezistenta Materialelor 2

Teoria mecanismelor si creativitatea tehnica

Bazele proiectarii masinilor

Mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi pneumatice

Teoria economica

Tolerante si Control dimensional

Tehnologia Fabricarii Masinilor

Bazele teoriei frigului şi termotehnica

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Protectia Muncii

Economia ramurii si dreptul

Mașini frigorifice 1

Mașini frigorifice 2

Condiționarea aerului

Bazele tehnologiei frigului

Proiectarea utilajului asistata de calculator

 

Mecanizarea Lucrarilor de incarcare si descarcare, transportare si depozitare

Utilaj Tehnologic din Industria Alimentara

Instalatii frigorifice 1

Tehnica Criogenica

Modelarea si optimizarea proceselor in Tehnica Criogenica

Modelarea si optimizarea proceselor in instalatiile frigorifice

Analiza exergetică și termoelectrică a sistemelor frigorifice

Anul IV
Unități de curs Unități de curs

Management si marketing

Instalatii Frigorifice II

Diagnosticarea Utilajului Frigorific

Automatizarea Sistemelor de conditionare a aerului

Automatizarea utilajului frigorific

Montarea si intretinerea utilajului frigorific

Pompe de căldură

 

Fişele unităţilor de curs la programul de studii Inginerie mecanică

Generale

 1. Matematica superioara I
 2. Matematica superioara II
 3. Met num si Modelare 3D
 4. Fizica Tehnica
 5. Geometria Discriptiva
 6. Desen tehnic si Infografica
 7. Mecanica I
 8. Mecanica II
 9. Electronica Industrială
 10. Studiul si tehnologia materialelor
 11. Rezistenta Materialelor
 12. Creativitatea tehnica
 13. Bazele proiectarii masinilor
 14. Termotehnica
 15. Mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi pneumatice
 16. Limba romina I
 17. Limba romina II
 18. Ed. Fizica I
 19. Ed. Fizica II
 20. Limba straina I
 21. Limba straina II
 22. Tehnologii Informationale
 23. Protectia Muncii Fisa
 24. Filosofie si logica fomarii profesionale
 25. Teoria economica
 26. Economia ramurii si drept
 27. Management si marketing
 28. Tolerante se Control Dimensional
 29. Tehnologia Fabricarii Masinilor
 30. Fenomene Transfer
 31. Operatii unitare
 32. PROIECTAREA UTILAJULUI ASISTATĂ DE CALCULATOR
 33. MECANIZAREA LUCRARILOR DE INCARCARE SI DESCARCARE, TRANSPORTARE SI DEPOZITARE
 34. Montarea, exploatarea și diagnosticarea utilajului tehnologic

MAIA

 1. Frigotehnica
 2. CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI BAZELE DE PROIECTARE A INTREPRINDERILOR DIN INDUSTR
 3. UTILAJ TEHNOLOGIC DE PROCESARE MECANICĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE
 4.  UTILAJ TEHNOLOGIC DE PROCESARE TERMICĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE
 5. MODELAREA ŞI OPTIMIZAREA PROCESELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
 6. Tehnologia produselor alimentare
 7. BAZELE DE CALCUL A UTILAJULUI TEHNOLOGIC DIN INDUSTRIA ALIMENTARA I
 8. BAZELE DE CALCUL A UTILAJULUI TEHNOLOGIC DIN INDUSTRIA ALIMENTARA II
 9. Automatizari ale utilajului tehnologic
 10. Linii tehnologice-IM – IM.fr

MAIU

 1. UTILAJ PENTRU CONFECȚIONAREA TEXTILELOR
 2. CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI BAZELE DE PROIECTARE A INTREPRINDERILOR DIN INDUSTR
 3. Utilaj tehnologic in producerea pielii
 4. UTILAJ PENTRU CONFECȚIONAREA vestimentară
 5. Modelarea şi optimizarea proceselor din industria ușoară
 6. TPTricotului si a textilelor
 7. Bazele de calcul a utilajului tehnologic din industria ușoară I
 8. Bazele de calcul a utilajului tehnologic din industria ușoară II
 9. Automatizari ale utilajului tehnologic din IU
 10. Linii Tehnologice în IU