• Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Noutăți / Evenimente

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Orarul activităților didactice semestrul de primăvară, ciclul II master, a.u. 2022 – 2023

Orarul activităților didactice semestrul de primăvară, ciclul II master, anul universitar 2022–2023

Orarul sesiunii de examinare de iarnă ciclul II master, anul universitar 2022-2023

Orarul sesiunii de examinare de iarnă ciclul II master, anul universitar 2022-2023

Orarul activităților didactice și sesiunii de examinare de iarnă, ciclul I licență, secția cu frecvență redusă, anul universitar 2022-2023

Orarul activităților didactice și sesiunii de examinare de iarnă 2022-2023, ciclul I licență secția cu frecvență redusă, anul I Orarul activităților didactice și sesiunii de examinare de iarnă 2022-2023, ciclul I licență secția cu frecvență redusă, anul II Orarul activităților didactice și sesiunii de examinare de iarnă 2022-2023, ciclul I licență secția cu frecvență redusă, […]

Participarea la Expoziţia „Ştiinţa pentru pace: creativitate, experienţă, perspective”

https://utm.md/blog/2022/11/14/centrul-de-cercetare-si-dezvoltare-a-transmisiilor-precesionale-precesia-la-expozitia-stiinta-pentru-pace-creativitate-experienta-perspective/