• Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Noutăți / Evenimente

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Ingineria agrară – prezentul și viitorul ei: prelegere publică

https://www.asm.md/ingineria-agrara-prezentul-si-viitorul-ei-prelegere-publica  

CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR UTM, 29.03.2024

Anul acesta la Secțiunea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi au fost prezentate 21 de lucrări. Au participat studenți, masteranzi şi doctoranzi îndrumați de cadrele didactice de la diferite departamente precum Departamentul Ingineria Fabricației, Departamentul Inginerie Mecanică, Departamentul Transporturi, Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Departamentul Electroenergetică, Departamentul Design Industrial și de Produs și diferite facultăți precum Facultatea […]

Lista preventivă a masteranzilor deţinători de burse a.u. 2023-2024 semestrul de primăvară – anul I

Lista preventivă a masteranzilor deţinători de burse 2023-2024 semestrul de primăvară – anul I

Lista preventivă a studenţilor FIMIT deţinători de burse anul universitar 2023-2024 semestrul de primăvară

Lista preventivă a studenţilor FIMIT deţinători de burse anul universitar 2023-2024 semestrul de primăvară – anul IC Lista preventivă a studenţilor FIMIT deţinători de burse anul universitar 2023-2024 semestrul de primăvară – anul I Lista preventivă a studenţilor FIMIT deţinători de burse anul universitar 2023-2024 semestrul de primăvară- anul II Lista preventivă a studenţilor FIMIT […]

Orarul sesiunii de reexaminare de iarna 2023-2024 fr FIMIT

Orarul sesiunii de reexaminare de iarna 2023-2024 fr FIMIT anul 1 Orarul sesiunii de reexaminare de iarna 2023-2024 fr FIMIT anul 2 Orarul sesiunii de reexaminare de iarna 2023-2024 fr FIMIT anul 3 Orarul sesiunii de reexaminare de iarna 2023-2024 fr FIMIT anu 4 Orarul sesiunii de reexaminare de iarna 2023-2024 fr FIMIT anul 5