Specialităţi


  • Teoria mașinilor, Mecatronică
  • Tribologie
  • Tehnologii, procedee și utilaje de prelucrare
  • Termotehnică, mașini termice și instalații frigorifice
  • Mașini și echipamente tehnice
  • Tehnologii și mijloace tehnice pentru agricultură și dezvoltarea rurală
  • Ingineria și managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale)