Decanatul

Prenume, Nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail Telefon
Sergiu Dîntu Decan, conf. univ., dr. sergiu.dintu@fimit.utm.md 022 50 99 40
Vasile Plămădeală Prodecan, lect. univ. vasile.plamadeala@fimit.utm.md 022 50 99 30
Alexandru Buga Prodecan, lect. univ., dr. alexandru.buga@precesia.utm.md 022 50 99 50
Adela Avxentiev Specialist documentaţie, studii cu frecvenţă adela.avxentiev@fimit.utm.md 022 50 99 51
Maria Filip Specialist documentaţie, studii cu frecvenţă redusă maria.filip@fimit.utm.md 022 50 99 30

Departamentul Transporturi

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Victor Ceban șef departament, conf. univ., dr. victor.ceban@tran.utm.md
Grigore Ambrosi conf. univ., dr. grigore.ambrosi@tran.utm.md
Ilie Beiu asistent univ. ilie.beiu@tran.utm.md
Elena Bivol asistent univ. elena.bivol@tran.utm.md
Dumitru Ceban asistent univ. dumitru.ceban@tran.utm.md
Anatolie Corpocean asistent univ. anatolie.corpocean@tran.utm.md
Ion Cotruţă lect. univ. ion.cotruta@tran.utm.md
Diana Dohotaru asistent univ. diana.dohotaru@tran.utm.md
Nina Garştea conf. univ., dr. nina.garstea@tran.utm.md
Vladimir Goian conf. univ., dr. vladimir.goian@tran.utm.md
Nicolai Hîncu conf. univ., dr. nicolai.hincu@tran.utm.md
Aliona Lîsîi conf. univ., dr. aliona.lisii@tran.utm.md
Ilie Manoli conf. univ., dr. ilie.manoli@tran.utm.md
Vadim Nantoi lect. univ., dr. vadim.nantoi@tran.utm.md
Andrei Nastas lect. univ., dr. andrei.nastas@imi.utm.md
Olivian Pădure lect. univ., dr. olivian.padure@tran.utm.md
Oleg Petrov lect. univ., dr. oleg.petrov@tran.utm.md
Vasile Plămădeală lect. univ. vasile.plamadeala@fimit.utm.md
Igor Rotaru lect. univ. igor.rotaru@tran.utm.md
Natalia Şestenco-Diacek lect. univ. natalia.sestenco@tran.utm.md
Iurie Tezec conf. univ., dr. iurie.tezec@tran.utm.md
Galina Voloşcenco conf. univ., dr. galina.voloscenco@tran.utm.md
Margareta Vîrcolici conf. univ., dr. margareta.vircolici@tran.utm.md
Sergiu Armaşu lect. univ., dr. sergiu.armasu@tran.utm.md
Rodica Hîncu prof. univ., dr. hab. rodica.hincu@tran.utm.md
Iacob Cocoş lect. univ. iacob.cocos@tran.utm.md
Valeriu Lungu conf. univ., dr. valeriu.lungu@fua.utm.md
Mihail Roşcovan conf. univ., dr. mihail.roscovan@tran.utm.md
Ruslan Ţărnă conf. univ., dr. ruslan.tarna@pmai.utm.md
Parascovia Dîntu specialist documentaţie studii parascovia.dintu@imi.utm.md
Liudmila Beiu inginer liudmila.beiu@tran.utm.md
Arina Gac-Stoianova tehnician arina.gac-stoianova@tran.utm.md
Tamara Moraru tehnician tamara.moraru@tran.utm.md

Departamentul Ingineria Fabricaţiei 

Prenume, nume Funcția, titlul științifico-didactice  E-mail  
Sergiu Mazuru şef departament, conf. univ., dr. hab. sergiu.mazuru@tcm.utm.md
Alexei Toca conf. univ., dr. alexei.toca@tcm.utm.md
Rodion Ciupercă conf. univ., dr. rodion.ciuperca@tcm.utm.md
Ivan Rusica conf. univ., dr. ivan.rusica@tcm.utm.md
Pavel Gordelenco conf. univ., dr. pavel.gordelenco@imi.utm.md
Demian Uşanlî conf. univ., dr. demian.usanli@imi.utm.md
Aliona Dodu conf. univ., dr. aliona.dodu@imi.utm.md
Valentina Fedorenco conf. univ., dr. valentina.fedorenco@imi.utm.md
Dumitru Odainîi lect. univ., dr. dumitru.odainii@imi.utm.md
Liubovi Prodan-Şestacova lect. univ., dr. liubovi.prodan-sestacova@if.utm.md
Aurel Stroncea asistent univ. aurel.stroncea@tcm.utm.md
Serghei Scaticailov lector univ. serghei.scaticailov@tcm.utm.md
Andrei Nastas lect. univ., dr. andrei.nastas@imi.utm.md
Rodica Balaban asistent univ. rodica.balaban@imi.utm.md
Maxim Casian asistent univ. maxim.casian@tcm.utm.md
Tudor Colin asistent univ. tudor.colin@imi.utm.md
Olesea Bulgac lector univ. olesea.bulgac@imi.utm.md
Alexandru Furdui lect. univ. alexandru.furdui@imi.utm.md
Roman Somnic asistent univ. roman.somnic@tcm.utm.md
Oleg Ciobanu conf. univ., dr. oleg.ciobanu@bpm.utm.md
Nicolae Trifan dr., conf. univ. nicolae.trifan@bpm.utm.md
Tatiana Niţulenco specialist documentaţie studii, asistent univ. tatiana.nitulenco@tcm.utm.md
Andrei Platon inginer, asistent univ. andrei.platon@bpm.utm.md
Anton Rosca inginer anton.rosca@tcm.utm.md

 Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor

Prenume, nume Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
 Ion Bodnariuc şef departament, dr., conf. univ. ion.bodnariuc@bpm.utm.md
Ion Bostan academician, dr. hab., prof. univ. ion.bostan@cnts.utm.md
Valeriu Dulgheru dr. hab., prof. univ. valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
Alexandru Buga dr., lect. univ. alexandru.buga@precesia.utm.md
Gheorghe Poştaru dr., conf. univ. gheorghe.postaru@bpm.utm.md
Victor Bălan dr., conf. univ. victor.balan@bpm.utm.md
Eugeniu Savcenco dr., conf. univ. eugeniu.savcenco@bpm.utm.md
Viorica Marina dr., conf. univ. viorica.marina@bpm.utm.md
Natalia Sveatenco dr., conf. univ. natalia.sveatenco@bpm.utm.md
Nicolae Trifan dr., conf. univ. nicolae.trifan@bpm.utm.md
Ion Dicusară dr., conf. univ. ion.dicusara@bpm.utm.md
Valeriu Odainîi  lect. univ. valeriu.odainai@bpm.utm.md
Radu Ciobanu dr., conf. univ. radu.ciobanu@bpm.utm.md
Oleg Ciobanu dr., conf. univ. oleg.ciobanu@bpm.utm.md
Iulian Malcoci dr., conf. univ. Iulian.malcoci@bpm.utm.md
Natalia Kazak  asistent univ. natalia.kazak@bpm.utm.md
Ion Rabei asistent univ. ivan.rabei@tcm.utm.md
Iurie Bârca asistent univ. iurie.barca@bpm.utm.md
Iurie Bârca asistent univ., inginer iurie.barca@bpm.utm.md
Olga Bodnariuc inginer olga.bodnariuc@if.utm.md
Galina Trifan inginer galina.trifan@bpm.utm.md
Agapie Bordeian inginer agapie.bordeianu@cnts.utm.md
Ion Bodiu inginer ion.bodiu@etalon.utm.md
Valerii Cojocari inginer valerii.cojocari@etalon.utm.md


Departamentul Design Industrial şi de Produs

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Valeriu Podborschi șef departament, conf. univ. valeriu.podborschi@dip.utm.md
Maxim Vaculenco conf. univ., dr. maxim.vaculenco@dip.utm.md
Victor Cobzac artist plastic, conf. univ. victor.cobzac@dip.utm.md
Iurii Cebotari artist plastic, lector univ. iurii.cebotari@dip.utm.md
Mihail Stamati designer, lector univ. mihail.stamati@dip.utm.md
Elena Madan designer, lector univ.  elena.madan@dip.utm.md
Viorel Istrate lect. univ., dr. viorel.istrate@dip.utm.md
Tudor Botin artist plastic, lector univ. tudor.botin@dip.utm.md
Andrei Gramatschii asistent univ. andrei.gramatschii@dip.utm.md
Mircea Siniuc lect. univ. mircea.siniuc@dip.utm.md
Mircea Zubcu asistent univ., inginer mircea.zubcu@dip.utm.md
Vitalii Gladîş asistent univ. vitalii.gladis@fablab.utm.md
Vitalie Malcoci conf. univ., dr. andrei.gramatschii@dtp.utm.md
Andrei Moisei lect. univ. andrei.moisei@dtp.utm.md
Elena Musteaţă lect. univ. elena.musteata@dv.utm.md
Daniela Poiană asistent univ. daniela.poiana@dip.utm.md
Nina Pârţac speciaşlist documentaţie studii nina.partac@dip.utm.md
Gheorghe Demian inginer gheorghe.demian@dip.utm.md
Vasile Movilă inginer  


Departamentul Matematică
 

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Leonid Dohotaru şef departament, conf. univ., dr. leonid.dohotaru@mate.utm.md
Ion Valuţă prof. univ., dr. ion.valuta@mate.utm.md
Iurie Baltag conf. univ., dr. iurie.baltag@mate.utm.md
Victor Cernii conf. univ., dr. victor.cernii@mate.utm.md
Pavel Chircu conf. univ., dr. pavel.chrcu@isa.utm.md
Elena Cojuhari conf. univ., dr. elena.cojuhari@mate.utm.md
Ana Costaş conf. univ., dr. ana.costas@mate.utm.md
Ion Goriuc conf. univ., dr. ion.goriuc@mate.utm.md
Ion Leah conf. univ., dr. ion.leah@mate.utm.md
Victor Orlov conf. univ., dr. victor.orlov@mate.utm.md
Victor Pricop conf. univ., dr. victor.pricop@mate.utm.md
Elena Rusu conf. univ., dr. elena.rusu@mate.utm.md
Leonid Ursu conf. univ., dr. leonid.ursu@mate.utm.md
Alina Ţurcanu conf. univ., dr. alina.turcanu@mate.utm.md
Elena Cebotaru lect. univ., dr. elena.cebotaru@mate.utm.md
Veronica Ciuhrii asistent univ. veronica.ciuhrii@mate.utm.md
Svetlana Costaş asistent univ. svetlana.costas@mate.utm.md
Iuliana Crivoruc lect. univ. iuliana.crivoruc@mate.utm.md
Ion Jardan lect. univ., dr. jardan.ion@mate.utm.md
Vladimir Melnic lect. univ. vladimir.melnic@mate.utm.md
Liuba Stanciu asistent univ. liuba.stanciu@mate.utm.md
Constantin Stratan  asistent univ. constantin.stratan@mate.utm.md
Liliana Kuleva specialist documentaţie studii liliana.kuleva@mate.utm.md


Departamentul Inginerie Mecanică

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Natalia Ţislinscaia şef departament, conf. univ., dr. natalia.tislinscaia@pmai.utm.md
Vasile Cartofeanu conf. univ., dr. vasile.cartofeanu@pmai.utm.md
Sergiu Dîntu conf. univ., dr.  sergiu.dintu@fimit.utm.md
Vladimir Dmitriev conf. univ., dr. vladimir.dmitriev@pmai.utm.md
Marin Guţu conf. univ., dr. marin.gutu@pmai.utm.md
Leonid Ivanov conf. univ., dr. leonid.ivanov@pmai.utm.md
Ruslan Ţărnă conf. univ., dr. ruslan.tarna@pmai.utm.md
Mihail Balan lect. univ. mihail.balan@pmai.utm.md
Igor Gîdei lect. univ. igor.gidei@pmai.utm.md
Mihail Melenciuc lect. univ. mihail.melenciuc@pmai.utm.md
Vitali Visanu lect. univ., inginer vitali.visanu@pmai.utm.md
Vadim Cazac lect. univ. vadim.cazac@ie.utm.md
Maria Braghiş specialist documentaţie studii maria.braghis@pmai.utm.md
Svetlana Istratii inginer svetlana.istratii@pmai.utm.md
Inga Ursache inginer inga.ursache@pmai.utm.md
Livia Bolohan inginer  

Programul de stidii generale „Comunicare Grafică”

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Angela Şuletea şef program, lect. univ. angela.suletea@gddti.utm.md
Sergiu Dîntu conf. univ., dr. sergiu.dintu@gddti.utm.md
Alexei Botez conf. univ., dr. alexei.botez@gddti.utm.md
Ivan Ştirbul conf. univ., dr. ivan.stirbul@gddti.utm.md
Silvia Anati asistent univ. silvia.anati@gddti.utm.md
Vitalie Creciun asistent univ. vitalie.creciun@gddti.utm.md
Arianda Gorbatiuc asistent univ. arianda.gorbatiuc@gddti.utm.md
Tudor Jandîc asistent univ. tudor.jandic@gddti.utm.md
 Liudmila Mihailov asistent univ. liudmila.mihailov@gddti.utm.md
Mihail Crivoi asistent univ. mihail.crivoi@gddti.utm.md