Prenume, Nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail Telefon
Vasile Cartofeanu Decan vasile.cartofeanu@fimit.utm.md 022 50 99 40
Vasile Plămădeală Prodecan vasile.plamadeala@fimit.utm.md 022 50 99 30
Ion Bodnariuc Prodecan ion.bodnariuc@bpm.utm.md 022 50 99 50
Adela Avxentiev Metodist, studii cu frecvenţă adela.avxentiev@fimit.utm.md 022 50 99 51
Vera Guţu  Metodist, studii cu frecvenţă vera.gutu@fimit.utm.md 022 50 99 35
Cicilia Lazariuc Metodist, studii cu frecvenţă cicilia.lazariuc@fimit.utm.md 022 50 99 35
Maria Filip Metodist, studii fără frecvență maria.filip@fimit.utm.md 022 50 99 30

 

Departamentul Transporturi

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Victor Ceban șef departament, conf. univ., dr. victor.ceban@tran.utm.md
Tudor Alcaz conf. univ., dr. fiodor.alcaz@tran.utm.md
Grigore Ambrosy conf. univ., dr. grigore.ambrosi@tran.utm.md
Ilie Beiu lect. univ. ilie.beiu@tran.utm.md
Dumitru Ceban lect. univ. dumitru.ceban@tran.utm.md
Anatolie Corpocean conf. univ. int. anatolie.corpocean@tran.utm.md
Ion Cotruţă lect. superior ion.cotruta@tran.utm.md
Gheorghe Dolomanji lect. univ. gheorgi.dolomanji@tran.utm.md
Nina Garştea lect. superior nina.garstea@tran.utm.md
Vladimir Goian conf. univ., dr. vladimir.goian@tran.utm.md
Iurie Guber conf. univ., dr. iuri.guber@tran.utm.md
Nicolae Hâncu conf. univ., dr. hincu@starnet.md
Alexandra Hotineanu lect. superior alexandra.hotineanu@tran.utm.md
Serghei Kant lect. superior serghei.kant@tran.utm.md
Anatol Lisnic conf. univ., dr. anatolii.lisnic@tran.utm.md
Aliona Lâsâi conf. univ., dr. aliona.lisii@tran.utm.md
Alexandru Malanciuc lect. univ. alexandr.malanciuc@tran.utm.md
Ilie Manole conf. univ., dr. ilie.manoli@tran.utm.md
Diana Osipov lect. superior diana.dohotaru@tran.utm.md
Daniela Pădure lect. superior daniela.padure@tran.utm.md
Olivian Pădure conf. univ., dr. olivian.padure@tran.utm.md
Oleg Petrov conf. univ., dr. oleg.petrov@tran.utm.md
Vasile Plămădeală lect. superior vasile.plamadeala@fimit.utm.md
Igor Rotaru lect. superior igor.rotaru@tran.utm.md
Mihail Rusu lect. univ. mihail.russu@tran.utm.md
Vasile Russu lect. superior vasile.russu@tran.utm.md
Natalia Şestenco lect. superior natalia.sestenco@tran.utm.md
Iurie Tezec conf. univ., dr. iurie.tezec@tran.utm.md
Galina Voloșcenco conf. univ., dr. galina.voloscenco@tran.utm.md
Margareta Vârcolici conf. univ., dr. margareta.vircolici@tran.utm.md


Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini 

Prenumele, numele Funcția, titlul științifico-didactice  E-mail  
Sergiu Mazuru conf. univ., dr. sergiu.mazuru@tcm.utm.md
Alexei Toca conf. univ., dr. alexei.toca@tcm.utm.md
Ion Dohotaru conf. univ., dr. ion.dohotaru@tcm.utm.md
Ivan Rusica conf. univ., dr. ivan.rusica@tcm.utm.md
Aurel Stroncea master, lector superior aurel.stroncea@tcm.utm.md
Rodion Ciupercă conf. univ., dr. rodion.ciuperca@tcm.utm.md
Serghei Scaticailov lector superior serghei.scaticailov@tcm.utm.md
Tatiana Nitulenco master, lector superior, inginer tatiana.nitulenco@tcm.utm.md
Vlad Botnari master, lector universitar, șef laborator vlad.botnari@tcm.utm.md
Ion Stingaci master, lector universitar ion.stingaci@gmail.com
Maxim Casian master, lector universitar, doctorand maxim.casian@tcm.utm.md
Anton Rosca master, lector universitar, șef laborator anton.rosca@tcm.utm.md
Pavel Cosovschi master, lector universitar c.pashag@gmail.com
Roman Somnic lector universitar roman.somnic@tcm.utm.md
Tatiana Loghin inginer  –
Dumitru Bodeanu șef laborator tatiana.loghin@tcm.utm.md
Ion Rabei doctorand ivahnhoe@gmail.com


Departamentul Inginerie și Management Industrial

Prenume, nume Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Petru Stoicev dr. hab., prof. univ. petru.stoicev@imi.utm.md
Svetlana Gorobievschi prof.univ., dr.hab. svetlana.gorobievschi@imi.utm.md
Vasile Javgureanu dr., prof. univ. vasile.javgureanu@imi.utm.md
Demian Uşanlî dr., conf. univ. demian.usanli@imi.utm.md
Arcadie Nistrean dr., conf. univ. arcadie.nistrean@imi.utm.md
Eugen Guşan dr., conf. univ. eugen.gusan@imi.utm.md
Valentina Fedorenco dr., conf. univ. valentina.fedorenco@imi.utm.md
Galina Covdii dr., conf. univ. galina.covdii@imi.utm.md
Pavel Gordelenco dr., conf. univ. pavel.gordelenco@imi.utm.md
Vasile Popa conf. univ. vasile.popa@imi.utm.md
Valentina Catanoi lect.sup. valentina.catanoi@imi.utm.md
Igor Cucer lect. sup. igor.cucer@imi.utm.md
Aliona Dodu lect. sup. aliona.dodu@imi.utm.md
Dumitru Odanîi lect. sup. dumitru.odainii@imi.utm.md
Marcel Gîrbu lect. sup. marcel.girbu@imi.utm.md
Andrei Nastas lect. sup. andrei.nastas@imi.utm.md
Tudor Colin lect. sup. tudor.colin@imi.utm.md
Rodica Balaban lect.univ. rodica.balaban@imi.utm.md
Alexandru Furdui lect.univ. alexandru.furdui@imi.utm.md
Maria Arefti mariaarefti@yahoo.com
Natalia Bivol  bivolnatalia@yahoo.com
Vonifatie Ustian vonifatie.ustian@imi.utm.md
Mihai Rusanovschi
Parascovia Dîntu pdintu@yahoo.com
Ecaterina Varzaru struna.ecaterina@yahoo.com


Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor

Prenumele, numele Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Valeriu Dulgheru dr.hab., prof.univ. valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
Ion Bostan dr.hab., prof.univ. ion.bostan@cnts.utm.md
Vasile Comendant dr., conf.univ. vasile.comendant@bpm.utm.md
Serghei Macarişin dr., conf.univ. serghei.macarisin@bpm.utm.md
Valeriu Şauga dr., conf.univ. valeriu.sauga@bpm.utm.md
Iurie Ciofu dr., conf.univ. iurie.ciofu@bpm.utm.md
Gheorghe Poştaru dr., conf.univ. gheorghe.postaru@bpm.utm.md
Victor Bălan dr., conf.univ. victor.balan@bpm.utm.md
Valeriu Certan dr., conf.univ. valeriu.certan@bpm.utm.md
Eugeniu Savcenco dr., conf.univ. eugeniu.savcenco@bpm.utm.md
Viorica Marina dr., conf.univ. viorica.marina@bpm.utm.md
Natalia Sveatenco dr., conf.univ. natalia.sveatenco@bpm.utm.md
Ion Cosniceanu ion.cosniceanu@bpm.utm.md
Anton Musteaţă anton.musteata@bpm.utm.md
 Ion Bodnariuc dr., conf.univ. ion.bodnariuc@bpm.utm.md
Nicolae Trifan dr., conf.univ. nicolae.trifan@bpm.utm.md
Ion Dicusară dr., conf.univ. ion.dicusara@bpm.utm.md
Ion Cernica dr., conf.univ. ion.cernica@bpm.utm.md
Valeriu Odainâi valeriu.odainai@bpm.utm.md
Anatol Ianachevici anatolie.ianachevici@bpm.utm.md
Radu Ciobanu dr. radu.ciobanu@bpm.utm.md
Oleg Ciobanu dr. oleg.ciobanu@bpm.utm.md
Iulian Malcoci dr. Iulian.malcoci@bpm.utm.md
Natalia Kazak natalia.kazak@bpm.utm.md
Iurie Bârca iurie.barca@bpm.utm.md
Marin Guţu marin.gutu@pmai.utm.md
Nadejda Dulgheru
Olga Bodnariuc bodnariuc_olga@zahoo.com
Oledii Derid dr., conf.univ. oledij.derid@gmail.com
Galina Trifan galina.trifan@bpm.utm.md
Tatiana Plămădeală tatiana1557@mail.ru
Agapie Bordeian agapie.bordeianu@cnts.utm.md


Departamentul Procese, Mașini și Aparate Industriale

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Mircea Bernic șef departament, dr. hab., prof. univ. mircea.bernic@pmai.utm.md
Andrei Lupaşco dr. hab., prof. univ. andrei.lupasco@pmai.utm.md
Galina Dicusar dr., prof. univ. galina.dicusar@fimit.utm.md
Vasile Cartofeanu dr., conf. univ. vasile.cartofeanu@fimit.utm.md
Grigore Ganea dr., conf. univ. grigore.ganea@pmai.utm.md
Vladimir Dmitriev dr., conf. univ. vladimir.dmitriev@pmai.utm.md
Leonid Ivanov dr., conf. univ. leonid.ivanov@pmai.utm.md
Roman Emilian dr., conf. univ. roman.emilian@pmai.utm.md
Natalia Ţislinscaia dr., conf. univ. natalia.tislinscaia@pmai.utm.md
Adelina Dodon dr, conf. univ. adelina.dodon@pmai.utm.md
Ruslan Ţarnă dr, conf. univ. ruslan.tarna@pmai.utm.md
Iurie Balan dr., conf. univ. iurie.balan@pmai.utm.md
Valentin Pisarenco lector superior valentin.pisarenco@pmai.utm.md
Eduard Galuşca lector superior eduard.galusca@pmai.utm.md
Vasile Chiaburu lector superior vasile.chiaburu@pmai.utm.md
Rodica Prodan lector superior rodica.prodan@pmai.utm.md
Mihail Melenciuc lector univ. mihail.melenciuc@pmai.utm.md
Marin Guțu lector univ. marin.gutu@pmai.utm.md
Vitali Vișanu doctorand vitali.visanu@pmai.utm.md
Svetlana Istratii șef lab. svetlana.istrati@gpps.utm.md
Ivan Cojocaru șef lab. ivan.cojocaru@pmai.utm.md
Maria Braghiș ing. maria.braghis@pmai.utm.md
Igor Gîdei ing. igor.gidei@pmai.utm.md
Mihail Balan ing. mihail.balan@arh.utm.md
Livia Bolohan ing. livia.bolohan@sa.utm.md


Departamentul Design Industrial și de Produs

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Valeriu Podborschi șef departament, conf. univ. valeriu.podborschi@dip.utm.md
Maxim Vaculenco conf. univ. dr. maxim.vaculenco@dip.utm.md
Victor Cobzac artist plastic, conf univ. victor.cobzac@dip.utm.md
Iurii Cebotari artist plastic, lector superior iurii.cebotari@dip.utm.md
Ion Daghi artist plastic, conf. univ. dr. ion.daghi@dip.utm.md
Mihail Stamati designer, lector superior mihail.stamati@dip.utm.md
Leonid Cobîleanschi designer, lector superior leonid.cobileanschi@dip.utm.md
Elena Cobîleanschi designer, lector superior elena.cobileanschi@dip.utm.md
Elena Madan designer, lector superior  elena.madan@dip.utm.md
Anastasia Astafieva designer, lector superior
Victor Sosnovschi conf. univ., dr.  victor.sosnovschi@dip.utm.md
Oleg Mîrza designer, lector superior
Viorel Istrate conf. univ., dr. viorel.istrate@dip.utm.md
Albert Zagnitco designer, lector superior albert.zagnitco@dip.utm.md
Tudor Botin artist plastic, lector superior tudor.botin@dip.utm.md
Nina Pârţac inginer – cat. I
Vasile Movilă inginer-mecanic, şef de laborator
Vasile Ursu designer, inginer-coordonator
Oxana Chiperceanu designer, asistent universitar oxana.chiperceanu@dip.utm.md
Gheorghe Demian inginer-mecanic, şef atelier Machetare


Departamentul Matematică
 

Prenume,nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Leonid Dohotaru şef departament, conf. univ., dr. leonid.dohotaru@mate.utm.md
Vasile Ursu prof. univ. dr. hab. vasile.ursu@mate.utm.md
Ion Valuţă prof. univ., dr. ion.valuta@mate.utm.md
Iurie Baltag conf. univ., dr. iurie.baltag@mate.utm.md
Victor Cernii conf. univ., dr. victor.cernii@mate.utm.md
Elena Cojuhari conf. univ., dr. elena.cojuhari@mate.utm.md
Ana Costaş conf. univ., dr. ana.costas@mate.utm.md
Vladimir Dragan conf. univ., dr.
Ion Goriuc conf. univ., dr. ion.goriuc@mate.utm.md
Maria Izman conf. univ., dr. maria.izman@mate.utm.md
Ion Leah conf. univ., dr. ion.leah@mate.utm.md
Ion Negru conf. univ., dr. ion.negru@mate.utm.md
Elena Rusu conf. univ., dr. elena.rusu@mate.utm.md
Petru Sclifos conf. univ., dr. petru.sclifos@mate.utm.md
Leonid Ursu conf. univ., dr. leonid.ursu@mate.utm.md
Valentina Nagonenco lector superior, dr. valentina.nagonenco@mate.utm.md
 Victor Orlov lector superior, dr victor.orlov@mate.utm.md
Alina Ţurcanu lector superior, dr alina.turcanu@mate.utm.md
Ana Avornic lector superior ana.avornic@mate.utm.md
Svetlana Costaş lector superior svetlana.costas@mate.utm.md
Elena Cebotaru lector superior elena.cebotaru@mate.utm.md
Veronica Ciuhrii lector superior veronica.ciuhrii@mate.utm.md
Ion Jardan lector superior jardan.ion@mate.utm.md
Ştefan Odobescu lector superior stefan.odobescu@mate.utm.md
Aurica Popescu lector superior aurica.popescu@mate.utm.md
Liuba Stanciu lector superior liuba.stanciu@mate.utm.md
Constantin Stratan lector superior constantin.stratan@mate.utm.md
Iuliana Crivoruc lector universitar iuliana.crivoruc@mate.utm.md
Vladimir Melnic asistent universitar vladimir.melnic@mate.utm.md
Liliana Kuleva inginer


Departamentul Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic și Infografică

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Sergiu Dîntu şef departament, conf. univ., dr. sergiu.dintu@gddti.utm.md
Alexei Botez conf. univ., Dr. alexei.botez@gddti.utm.md
Iurie Căpăţînă conf. univ., Dr. iurie.capatina@gddti.utm.md
Tudor Pleşcan conf. univ., Dr. tudor.plescan@gddti.utm.md
Liudmila Morozov conf. univ., Dr. liudmila.morozov@gddti.utm.md
Ivan Ştirbul conf. univ., Dr. ivan.stirbul@gddti.utm.md
 Alexandr Voroncov conf. univ., Dr. alexandr.voroncov@gddti.utm.md
Silvia Anati lector superior silvia.anati@gddti.utm.md
Natalia Bradu lector superior natalia.bradu@gddti.utm.md
Vitalie Creciun lector superior vitalie.creciun@gddti.utm.md
Arianda Gorbatiuc lector superior arianda.gorbatiuc@gddti.utm.md
Tudor Jandîc lector superior tudor.jandic@gddti.utm.md
Angela Ruban lector superior angela.ruban@gddti.utm.md
 Natalia Scobelev lector superior
Angela Şuletea lector superior angela.suletea@gddti.utm.md
Lilia Blaşcu lector universitar lilia.blascu@gddti.utm.md
Oxana Clichici lector universitar
 Ludmila Mihailov lector universitar
Vitalie Mîsliţchi lector universitar vitalie.mislitchi@gddti.utm.md
Artur Tăbăcaru lector universitar
Alexandr Zaiachin şef laborator, Inginer
Olga Cuniţchi inginer
Taisia Gronic inginer