Decanatul

Prenume, Nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail Telefon
Sergiu Dîntu Decan, conf. univ., dr. sergiu.dintu@fimit.utm.md 022 50 99 40
Vasile Plămădeală Prodecan, lect. univ. vasile.plamadeala@fimit.utm.md 022 50 99 30
Alexandru Buga Prodecan, lect. univ., dr. alexandru.buga@precesia.utm.md 022 50 99 50
Adela Avxentiev Specialist documentaţie, studii cu frecvenţă adela.avxentiev@fimit.utm.md 022 50 99 51
Maria Filip Specialist documentaţie, studii cu frecvenţă redusă maria.filip@fimit.utm.md 022 50 99 30

Departamentul Transporturi

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Victor Ceban șef departament, conf. univ., dr. victor.ceban@tran.utm.md
Grigore Ambrosi conf. univ., dr. grigore.ambrosi@tran.utm.md
Eduard Banari asistent univ. eduard.banari@tran.utm.md
Ilie Beiu asistent univ. ilie.beiu@tran.utm.md
Igor Beşleagă conf. univ., dr. igor.besleaga@tran.utm.md
Elena Bivol asistent univ. elena.bivol@tran.utm.md
Dumitru Ceban asistent univ. dumitru.ceban@tran.utm.md
Anatolie Corpocean asistent univ. anatolie.corpocean@tran.utm.md
Nicolae Daraduda asistent univ. nicolae.daraduda@tran.utm.md
Diana Dohotaru asistent univ. diana.dohotaru@tran.utm.md
Oleg Frunze lect. univ., dr. oleg.frunze@tran.utm.md
Nina Garştea conf. univ., dr. nina.garstea@tran.utm.md
Vladimir Goian conf. univ., dr. vladimir.goian@tran.utm.md
Vladimir Gorobeţ conf. univ., dr. vladimir.gorobet@tran.utm.md
Andrei Gudîma conf. univ., dr. andrei.gudima@tran.utm.md
Nicolai Hîncu conf. univ., dr. nicolai.hincu@tran.utm.md
Aliona Lîsîi conf. univ., dr. aliona.lisii@tran.utm.md
Ilie Manoli conf. univ., dr. ilie.manoli@tran.utm.md
Vadim Nantoi lect. univ., dr. vadim.nantoi@tran.utm.md
Dumitru Novorojdin conf. univ., dr. dumitru.novorojdin@imi.utm.md
Olivian Pădure lect. univ., dr., şef program Inginerie şi Management în Transporturi (IMT) olivian.padure@tran.utm.md
Oleg Petrov lect. univ., dr. oleg.petrov@tran.utm.md
Vasile Plămădeală lect. univ. vasile.plamadeala@fimit.utm.md
Igor Rotaru lect. univ., şef program Ingineria Transportului Auto (ITA) igor.rotaru@tran.utm.md
Natalia Şestenco-Diacek lect. univ. natalia.sestenco@adm.utm.md
Iurie Tezec conf. univ., dr. iurie.tezec@tran.utm.md
Petru Voleac asistent univ. voleac.petru@tran.utm.md
Margareta Vîrcolici conf. univ., dr. margareta.vircolici@tran.utm.md
Galina Voloşcenco conf. univ., dr. galina.voloscenco@tran.utm.md
Sergiu Armaşu lect. univ., dr. sergiu.armasu@tran.utm.md
Rodica Hîncu prof. univ., dr. hab. rodica.hincu@tran.utm.md
Iacob Cocoş lect. univ. iacob.cocos@tran.utm.md
Valeriu Lungu conf. univ., dr. valeriu.lungu@fua.utm.md
Mihail Roşcovan conf. univ., dr. mihail.roscovan@tran.utm.md
Ruslan Ţărnă conf. univ., dr. ruslan.tarna@pmai.utm.md
Nicolae Ababii lect. univ., dr. nicolae.ababii@mib.utm.md
Anatolie Daicu lect. univ., dr. anatolie.daicu@tran.utm.md
Parascovia Dîntu specialist documentaţie studii parascovia.dintu@imi.utm.md
Liudmila Beiu inginer liudmila.beiu@tran.utm.md
Arina Gac-Stoianova tehnician arina.gac-stoianova@tran.utm.md
Ala Tropoţel inginer ala.tropotel@tran.utm.md
Vasile Leu tehnician vasile.leu@tran.utm.md
Victor Zaharia inginer vactor.zaharia@tran.utm.md

Departamentul Ingineria Fabricaţiei 

Prenume, nume Funcția, titlul științifico-didactice  E-mail  
Sergiu Mazuru şef departament, conf. univ., dr. hab. sergiu.mazuru@tcm.utm.md
Grigore Marian prof. univ., dr. hab. grigore.marian@if.utm.md
Alexei Toca conf. univ., dr., şef programe Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) şi Maşini şi Sisteme de Producţie (MSP) alexei.toca@tcm.utm.md
Veaceslav Ţapu conf. univ., dr., şef program Inginerie Agrară (IA) veaceslav.tapu@if.utm.md
Rodion Ciupercă conf. univ., dr. rodion.ciuperca@tcm.utm.md
Pavel Gordelenco conf. univ., dr. pavel.gordelenco@imi.utm.md
Aliona Dodu conf. univ., dr. aliona.dodu@imi.utm.md
Boris Nazar conf. univ., dr. boris.nazar@if.utm.md
Stela Balan conf. univ., dr. stela.balan@dttp.utm.md
Alexandru Balanici conf. univ., dr. alexandru.balanici@if.utm.md
Silvia Briceag conf. univ., dr. silvia.briceag@if.utm.md
Vasilina Popov conf. univ., dr. vasilina.popov@cfc.utm.md
Valentina Pritcan conf. univ., dr. valentina.pritcan@if.utm.md
Tatiana Şova conf. univ., dr. tatiana.sova@if.utm.md
Dumitru Odainîi lect. univ., dr., şef program Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini (IMCM) dumitru.odainii@imi.utm.md
Andrei Gheorghiţa lect. univ., dr. andrei.gheorghita@if.utm.md
Aurel Stroncea lect. univ. aurel.stroncea@tcm.utm.md
Ion Stîngaci lector univ. ion.stingaci@tcm.utm.md
Andrei Nastas lect. univ., dr. andrei.nastas@imi.utm.md
Tudor Colin asistent univ. tudor.colin@imi.utm.md
Olesea Bulgac lector univ. olesea.bulgac@imi.utm.md
Alexandru Furdui lect. univ. alexandru.furdui@imi.utm.md
Andrei Petco asistent univ. andrei.petco@if.utm.md
Tatiana Niţulenco specialist documentaţie studii, asistent univ. tatiana.nitulenco@tcm.utm.md
Andrei Platon inginer, asistent univ. andrei.platon@bpm.utm.md
Anton Rosca inginer anton.rosca@tcm.utm.md
Victor Şova inginer victor.sova@if.utm.md

 Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor

Prenume, nume Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
 Ion Bodnariuc şef departament, dr., conf. univ. ion.bodnariuc@bpm.utm.md
Ion Bostan academician, dr. hab., prof. univ. ion.bostan@cnts.utm.md
Valeriu Dulgheru dr. hab., prof. univ. valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
Alexandru Buga dr., lect. univ. alexandru.buga@precesia.utm.md
Gheorghe Poştaru dr., conf. univ. gheorghe.postaru@bpm.utm.md
Victor Bălan dr., conf. univ. victor.balan@bpm.utm.md
Valerian Cerempei dr., conf. univ. valerian.cerempei@bpm.utm.md
Eugeniu Savcenco dr., conf. univ. eugeniu.savcenco@bpm.utm.md
Viorica Marina dr., conf. univ. viorica.marina@bpm.utm.md
Natalia Sveatenco dr., conf. univ. natalia.sveatenco@bpm.utm.md
Nicolae Trifan dr., conf. univ. nicolae.trifan@bpm.utm.md
Ion Dicusară dr., conf. univ. ion.dicusara@bpm.utm.md
Valeriu Odainîi  lect. univ. valeriu.odainai@bpm.utm.md
Radu Ciobanu dr., conf. univ. radu.ciobanu@bpm.utm.md
Oleg Ciobanu dr., conf. univ. oleg.ciobanu@bpm.utm.md
Iulian Malcoci dr., conf. univ., responsabil Internaţionalizare şi Cercetare la FIMIT iulian.malcoci@bpm.utm.md
Leonid Malai dr., conf. univ. leonid.malai@bpm.utm.md
Natalia Kazak  asistent univ. natalia.kazak@bpm.utm.md
Ion Danilov asistent univ. ion.danilov@bpm.utm.md
Iurie Bârcă asistent univ., inginer iurie.barca@bpm.utm.md
Olga Bodnariuc inginer olga.bodnariuc@if.utm.md
Galina Trifan inginer galina.trifan@bpm.utm.md
Agapie Bordeianu inginer agapie.bordeianu@cnts.utm.md
Ion Bodiu inginer ion.bodiu@etalon.utm.md
Valerii Cojocari inginer valerii.cojocari@etalon.utm.md

Departamentul Matematică 

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Leonid Dohotaru şef departament, conf. univ., dr. leonid.dohotaru@mate.utm.md
Iurie Baltag conf. univ., dr., preşedinte Comisie Managementul Calităţii FIMIT iurie.baltag@mate.utm.md
Victor Cernii conf. univ., dr. victor.cernii@mate.utm.md
Pavel Chircu conf. univ., dr. pavel.chrcu@isa.utm.md
Elena Cojuhari conf. univ., dr. elena.cojuhari@mate.utm.md
Ana Costaş conf. univ., dr. ana.costas@mate.utm.md
Petru Efros conf. univ., dr. petru.efros@mate.utm.md
Olga Izbaş conf. univ., dr. olga.izbas@mate.utm.md
Vladimir Izbaş conf. univ., dr. vladimir.izbas@mate.utm.md
Ion Leah conf. univ., dr. ion.leah@mate.utm.md
Petru Moloşnic conf. univ., dr. petru.molosnic@mate.utm.md
Victor Orlov conf. univ., dr. victor.orlov@mate.utm.md
Sergiu Port conf. univ., dr. sergiu.port@mate.utm.md
Victor Pricop conf. univ., dr. victor.pricop@mate.utm.md
Vadim Repeşco conf. univ., dr. vadim.repesco@mate.utm.md
Elena Rusu conf. univ., dr. elena.rusu@mate.utm.md
Alina Ţurcanu conf. univ., dr. alina.turcanu@mate.utm.md
Leonid Ursu conf. univ., dr. leonid.ursu@mate.utm.md
Elena Cebotaru lect. univ., dr. elena.cebotaru@mate.utm.md
Ion Jardan lect. univ., dr. jardan.ion@mate.utm.md
Olga Vacaraş lect. univ., dr. olga.vacaras@mate.utm.md
Veronica Ciuhrii asistent univ. veronica.ciuhrii@mate.utm.md
Victoria Guci asistent univ. victoria.guci@mate.utm.md
Nadejda Luppol asistent univ. nadejda.luppol@mate.utm.md
Vladimir Melnic asistent univ. vladimir.melnic@mate.utm.md
Liuba Stanciu asistent univ. liuba.stanciu@mate.utm.md
Liliana Kuleva specialist documentaţie studii liliana.kuleva@mate.utm.md


Departamentul Inginerie Mecanică

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Natalia Ţislinscaia şef departament, conf. univ., dr. natalia.tislinscaia@pmai.utm.md
Vasile Cartofeanu conf. univ., dr. vasile.cartofeanu@pmai.utm.md
Vladimir Dmitriev conf. univ., dr. vladimir.dmitriev@pmai.utm.md
Marin Guţu conf. univ., dr., şef program Inginerie Mecanică (IM) marin.gutu@pmai.utm.md
Leonid Ivanov conf. univ., dr. leonid.ivanov@pmai.utm.md
Ruslan Ţărnă conf. univ., dr. ruslan.tarna@pmai.utm.md
Mihail Balan lect. univ., dr. mihail.balan@pmai.utm.md
Igor Gîdei asistent univ., şef program Maşini şi Instalaţii Frigorifice, Sisteme de climatizare (MIFSC) igor.gidei@pmai.utm.md
Mihail Melenciuc lect. univ. mihail.melenciuc@pmai.utm.md
Vitali Visanu lect. univ., inginer vitali.visanu@pmai.utm.md
Maria Braghiş specialist documentaţie studii maria.braghis@pmai.utm.md
Svetlana Istratii inginer svetlana.istratii@pmai.utm.md
Inga Ursache inginer inga.ursache@pmai.utm.md
Livia Bolohan inginer livia.bolohan@pmai.utm.md

Programul de stidii generale „Comunicare Grafică” din componenţa departamentului IM

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Angela Şuletea şef program, asistent univ. angela.suletea@gddti.utm.md
Alexei Botez conf. univ., dr. alexei.botez@gddti.utm.md
Sergiu Dîntu conf. univ., dr. sergiu.dintu@fimit.utm.md
Iurie Melnic conf. univ., dr. iurie.melnic@im.utm.md
Ivan Ştirbul conf. univ., dr. ivan.stirbul@gddti.utm.md
Silvia Anati asistent univ. silvia.anati@gddti.utm.md
Vitalie Creciun asistent univ. vitalie.creciun@gddti.utm.md
Arianda Gorbatiuc asistent univ. arianda.gorbatiuc@gddti.utm.md
Tudor Jandîc asistent univ. tudor.jandic@gddti.utm.md
 Liudmila Mihailov asistent univ. liudmila.mihailov@gddti.utm.md
Mihail Crivoi asistent univ. mihail.crivoi@gddti.utm.md