RODION CIUPERCĂ

Şef departament Ingineria Fabricaţiei

Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
Tel: +373 22 50-99-44
E-mail: rodion.ciuperca@tcm.utm.md

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra, azi departamentul, Tehnologia Construcțiilor de Mașini a fost înfiinţată în a. 1964. Primul şef de catedră a fost dr., conf. univ. O. Derid (1964-1965). Pe parcurs, funcţia de şef de catedră a fost exercitată de: E. Dibner (1965-1968), dr., conf. V. Gologan (1968-1969), dr., conf. univ. E. Şchiopu (1969-1971), dr., conf. V. Antoseac (1971-1974), dr., conf. V. Timoşcenco (1974-1978, 1980-1987), dr., conf. A. Ciobanu (1978-1980), dr., conf. V. Vișneacov (1987), dr. hab., prof. univ. B. Sauşchin (1987-1991), dr., conf. E. Ojog (1991-1993), dr., conf. A. Toca (1993-2003), dr., conf. S. Mazuru ( din 2003). Primii profesori care au format corpul didactic al catedrei TCM au fost: O. Derid, V. Munteanu, N. Margine, E. Dibner, A. Stanciu, A. Marin, V. Vişneacov, V. Gologan, V. Luca, A. Moroşanu, V. Ungureanu, A. Crăciun, B. Ştipelman, E. Ojog ş. a.

În 1965 o parte din cadrele didactice în frunte cu O. Derid au format catedra Tehnologia Metalelor, iar în 1969 altă parte în frunte cu V. Gologan au format catedra Mașini Unelte și Scule.

Departamentul asigură pregătirea inginerilor la specialitățile „Tehnologia Construcţiilor de Maşini” , „Ingineria Sudării” și „Inginerie Inovațională și Transfer Tehnologic”.

De la înfiinţare până în prezent au absolvit specialitățile departamentului peste 5000 de ingineri, inclusiv la secţia cu frecvenţă redusă 1132 ((prima promoţie la specialitatea TCM a avut loc în anul 1967, iar la specialitatea IITT înn anul 2008). Printre absolvenţi: Cosarciuc Valeriu – ex prim vice ministru, parlamentar, Ţurcan Anatol – vice primar mun. Chişinău, Munteanu Valeriu – prefectul mun. Chişinău, Tanas Ion – ex ministrul Industriei, deputat în Parlament, Triboi Grigore – ex ministrul Industriei, Dobrea Vladimir – ex primar al mun. Chişinău, deputat în Parlament, directorii generali ai SA: Moldovahidromaş – Nicolae Sofronie, Hidropompa – Martea Ion, CŞT Hidrotehnica – Cibotari Dumitru, TRACOM – Galaşanu Stanislav, AviaTehnologia – Curtev Igor, Floare Carpet – Rabii Nicolae, majoritatea cadrelor didactice ale facultăţii de Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini – doctori habilitaţi, doctori, profesori universitari, conferenţiari. Unsprezece din treisprezece cadre didactice ale departamentului TCM sunt absolvenţii catedrei (10 – TCM, 1 – IITT). Dintre absolvenţii specialităţii au susţinut doctoratul peste 60 persoane.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Fiind un departament de profil dpt Tehnologia Construcțiilor de Mașini este axat pe pregătirea specială inginerească. Pe parcursul anilor a asigurat didactic pregătirea specialiștilor după cum urmează:

Anii

Speciaslităţi, specializări, opţiuni

1964 – 1988

“Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Maşini Unelte şi Scule”

1988 – 2000

„Tehnologia Construcţiilor de Maşini”

1993 – 2000

„Tehnologia Fabricării Automatizate”

1995 – 1997

„Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini”

2000 – 2005

„Tehnologia Fabricării Automatizate”, „Proiectarea Asistată de Calculator în Construcţia de Maşini”

2005 – prezent

„Tehnologia Construcţiilor de Maşini”

2003 – prezent

„Inginerie Inovaţională şi Transfer Tehnologic”

2012 – prezent

„Ingineria Sudării”

Calitatea înaltă a procesului didactic este asigurată de:

 • orientarea lui spre:
  • produse competitive pe piaţă,
  • inovaţii şi transfer tehnologic,
  • tehnologii moderne,
  • maşini şi sisteme de producţie avansate,
  • management eficient
 • abordarea:
  • inovaţională,
  • integrată a produsului şi a proceselor,
  • sistemică pe parcursul ciclului de viaţă.
 • activităţi asistate de calculator, tehnologii informaţionale:
  • concepţia constructivă asistată de calculator (CAD),
  • ingineria asistată de calculator (CAE),
  • concepţia proceselor de fabricaţie asistată de calculator (CAPP),
  • fabricaţia asistată de calculator (CAM),
  • managementul informaţiaei despre produs (PDM, PLM),
  • suportul informațional al produsului pe parcursul ciclului de viață (CALS)

Planurile și programele de studii moderne, învățământul de calitate asigură absolvenților oportunități largi de angajare în câmpul muncii atât în Republica Moldova cât și peste hotarele ei (România, Slovenia, Japonia, Norvegia, Irlanda, Franța, SUA, Marea Britanie, Belgia, Rusia, Ucraina, Thailand etc.)

Colaboratorii departamentului au publicat peste 150 lucrări didactico-metodice, inclusiv 10 manuale şi circa 25 îndrumare.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea ştiinţifică se axează pe:

 • Cercetarea, elaborarea şi modelarea proceselor de concepţie şi de dezvoltare a produselor şi proceselor tehnologice;
 • Sporirea fiabilităţii şi durabilităţii organelor de maşini prin metode tehnologice de prelucrare;
 • Elaborarea metodelor şi procedeelor de prelucrare mecanică a danturii angrenajelor inclusiv şi celor neconvenţionale.

Colaboratorii și doctoranzii departamentului au susţinute 19 teze de doctor în tehnică, 1 teză de doctor habilitat, au publicat 8 monografii, peste 1000 lucrări ştiinţifice, au obținut peste 180 brevete de invenţii și patente.

Departamentul TCM a realizat peste 35 de proiecte de cercetare înclusiv și în bază de contracte economice.

Departamentul a organizat 21 conferinţe republicane, unionale (URSS) şi internaţionale. În ultima perioadă au fost organizate 7 conferinţele tehnico-ştiinţifice internaţionale:

 • Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare (Iaşi – Chişinău) – TMCR’99, TMCR’00, TMCR’01, TMCR’02, TMCR’03, TMCR’04, TMCR’05, TMCR’06, TMCR’07, TMCR’08;
 • Modern Technologies, Quality and Innovation (New face of TMCR) – ModTech2009, ModTech2010, ModTech2011, ModTech2012;
 • Innovative Manufacturing Engineering (TMCR renewed series) – IManE2013, IManE2014, IManE2015

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de următoarele laboratoare: laborator de Cercetări Ştiinţifice, Centru de Proiectare Asistată de Calculator, 5 laboratoare didactice dotate cu utilaj tehnologic, aparataj, dispozitive.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul TCM colaborează cu departamentele (catedrele) de Tehnologia Construcţiilor de Maşini sau similare ale Universităţilor Tehnice din Iaşi, Cluj, Brașov, București, Suceava, Bacău şi Universitatea Națională Tehnică din Doneţk (Ucraina). Cu colegii din Iaşi departamentul organizează în alternanță Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice TMCR, ModTech și IManE. Au avut loc deja 17 ediţii ale Conferinţei.

În cadrul programului CEEPUS au fost realizate proiecte de mobilitate a cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților cu Universitatea Tehnică din Siofia (Bulgaria) în anul universitar 2011/2012 și cu Universitatea Tehnologică din Koszalin (Polonia) în anii universitari 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 (urmează și 2015/2016)

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr Prenumele, numele Funcția, titlul științifico-didactice E-mail

 

1 Mazuru Sergiu conf. univ., doctor, șef department TCM sergiu.mazuru@tcm.utm.md
2 Toca Alexei conf. univ., doctor, coordinator Program ITT în DTCM alexei.toca@tcm.utm.md
3 Ruşica Ivan conf. univ., doctor ivan.rusica@tcm.utm.md

 

4 Stroncea Aurel master, lector superior, inginer aurel.stroncea@tcm.utm.md
5 Ciupercă Rodion conf. univ., doctor, cum. rodion.ciuperca@tcm.utm.md

 

6 Scaticailov Serghei lector superior serghei.scaticailov@tcm.utm.md

 

7 Niţulenco Tatiana master, lector univ., inginer, cum. tatiana.nitulenco@tcm.utm.md
8 Botnari Vlad master, lector universitar, cum. vlad.botnari@tcm.utm.md
9 Casian Maxim lector univ. maxim.casian@tcm.utm.md
10 Roşca Anton master, lector universitar anton.rosca@tcm.utm.md
11 Somnic Roman lector univ. roman.somnic@tcm.utm.md
12 Loghin Tatiana inginer tatiana.loghin@tcm.utm.md
13 Bodeanu Dumitru lector univ., cum. dumitru.bodeanu@tcm.utm.md
14 Caimacan Dumitru lector univ. dumitru.caimacan@tcm.utm.md

Personal non-didactic

1 Bodeanu Dumitru şef laborator

dumitru.bodeanu@tcm.utm.md

2 Botnari Vlad şef laborator vlad.botnari@tcm.utm.md
3 Casian Maxim inginer-coordonator, cum. maxim.casian@tcm.utm.md
4 Loghin Tatiana inginer cat. I 0,5; inginer -coordonator 0,5 cum. tatiana.loghin@tcm.utm.md
5 Niţulenco Tatiana inginer cat. I baza/0,5 cum. tatiana.nitulenco@tcm.utm.md
6 Roşca Anton șef laborator, inginer cat.I 0,5 cum. anton.rosca@tcm.utm.md