LEONID DOHOTARU

Şef departament
Conferenţiar universitar, doctor

Tel: +373 22 50-99-31
E-mail: leonid.dohotaru@mate.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/8, blocul de studii nr. 6

Departamentul pregătește la această disciplină studenții din cadrul celor 9 facultăți ale universității. Atractiv și provocator, programul de studii este focusat pe obiecte generale precum mecanica teoretică, teoria elasticităţii, hidraulica, termotehnica, electrotehnica ş.a.  Cadrele didactice încurajează studenții să fie curioși, să pună întrebări și să caute soluții la problemele identificate, pentru că, în primul rând, matematica este un subiect logic și cere argumentare.
Studenții învață să gândească matematic, realizează lucrări de laborator și participă activ la olimpiade republicane, internaţionale şi universitare de matematică.

Cu cine colaborăm?

  • Institutul de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a R. Moldova
  • Universitatea de Stat din Moldova,
  • Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol,
  • Universitatea din Piteşti (România),
  • Universitatea din Odesa (Ucraina),
  • Departamentul „Analiza neliniară” al Centrului de Calcul “A.A. Dorodnitzyn” al Academiei de Științe din Rusia, Universitatea din Sedliţe (Polonia),
  • Laboratorul de fizică teoretică al Institutului Unificat de cercetări nucleare din Dubna (Rusia) ș. a.

Activitatea de cercetare

Direcţiile de cercetare ale departamentului:

  1. Algebră generală şi compartimente adiacente teoretice şi aplicative ale ei (Algebră universală, topologie, geometrie, logică matematică, aplicări în economie, lingvistică ş.a.)
  2. Analiză matematică, (inclusiv teoria ecuaţiilor diferenţiale, sisteme dinamice, analiza funcţională şi alte compartimente, cu aplicări)
  3. Metodica predării, metodologia şi istoria matematicii (probleme actuale de organizare a procesului de învăţământ, metodica predării, istoria şi metodologia matematicii etc.)

COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Leonid Dohotaru şef departament, conf. univ., dr. leonid.dohotaru@mate.utm.md
Iurie Baltag conf. univ., dr., preşedinte Comisie Managementul Calităţii FIMIT iurie.baltag@mate.utm.md
Victor Cernii conf. univ., dr. victor.cernii@mate.utm.md
Pavel Chircu conf. univ., dr. pavel.chrcu@isa.utm.md
Elena Cojuhari conf. univ., dr. elena.cojuhari@mate.utm.md
Ana Costaş conf. univ., dr. ana.costas@mate.utm.md
Petru Efros conf. univ., dr. petru.efros@mate.utm.md
Olga Izbaş conf. univ., dr. olga.izbas@mate.utm.md
Vladimir Izbaş conf. univ., dr. vladimir.izbas@mate.utm.md
Ion Leah conf. univ., dr. ion.leah@mate.utm.md
Petru Moloşnic conf. univ., dr. petru.molosnic@mate.utm.md
Victor Orlov conf. univ., dr. victor.orlov@mate.utm.md
Sergiu Port conf. univ., dr. sergiu.port@mate.utm.md
Victor Pricop conf. univ., dr. victor.pricop@mate.utm.md
Vadim Repeşco conf. univ., dr. vadim.repesco@mate.utm.md
Elena Rusu conf. univ., dr. elena.rusu@mate.utm.md
Alina Ţurcanu conf. univ., dr. alina.turcanu@mate.utm.md
Leonid Ursu conf. univ., dr. leonid.ursu@mate.utm.md
Elena Cebotaru lect. univ., dr. elena.cebotaru@mate.utm.md
Ion Jardan lect. univ., dr. jardan.ion@mate.utm.md
Olga Vacaraş lect. univ., dr. olga.vacaras@mate.utm.md
Veronica Ciuhrii asistent univ. veronica.ciuhrii@mate.utm.md
Victoria Guci asistent univ. victoria.guci@mate.utm.md
Nadejda Luppol asistent univ. nadejda.luppol@mate.utm.md
Vladimir Melnic asistent univ. vladimir.melnic@mate.utm.md
Liuba Stanciu asistent univ. liuba.stanciu@mate.utm.md
Liliana Kuleva specialist documentaţie studii liliana.kuleva@mate.utm.md