Vă salută Decanul facultății,

conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

Sergiu DÎNTU!

Bine ați venit pe site-ul facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi! Sunt nespus de bucuros că interesul pentru facultatea noastră creşte. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) a fost organizată odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chişinău, la 30 aprilie 1964, initial numindu-se Facultatea de Mecanică. Ulterior, în 1993, se divizează în două facultăţi, care în 2014 se comasează, formând facultatea cu denumirea actuală. La FIMIT îşi fac studiile peste 1100 de studenţi învăţământ de licenţă şi master, cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Misiunea facultăţii constă în:

  • formarea profesională, iniţială şi continuă la nivelele universitar şi postuniversitar a specialiștilor din domeniile ingineriei mecanice, ingineriei agrare, construcțiilor de mașini și transporturilor;
  • promovarea cercetării științifice, creativității tehnice, inovării și transferului tehnologic.

Urmând cursul modernizării, echipa facultății este activ implicată în dezvoltarea programelor de studii, pentru ca fiecare student să posede abilități și competențe pentru a identifica un loc de muncă care, în primul rând, să îi aducă satisfacție, iar în al doilea rând — care îi va permite să se dezvolte. Facultatea susține procesul de studii în direcția creșterii competitivității industriei bazată pe inovații și înalte tehnologii. Laboratoarele și spațiile pentru studii sunt continuu modernizate oferindu-le studenților oportunitatea de a fundamenta noțiunile teoretice prin intermediul activităților practice. Astfel studentul dobândește aptitudini practice, menite să-l ajute în carieră. Stagiile de practică pot fi desfășurate atât în țară, cât și peste hotare. În cadrul facultății sunt studiate intensiv limbile moderne oferind studenților șansa de a studia 1-2 semestre în mobilitate academică sau de a-și continua, după absolvire, studiile peste hotare.

Absolvenții facultății sunt capabili să proiecteze şi să fabrice mașini şi echipamente industriale, să garanteze buna funcționare a utilajelor moderne din domeniile industriei alimentare, să asigure managementul proceselor de transport, cât şi exploatarea tehnică a vehiculelor auto.

Pot afirma cu certitudine că, alegând facultatea IMIT, dumneavoastră faceți cea mai bună alegere, mai ales dacă doriţi să contribuiţi la crearea unor lucruri cu impact pozitiv și la dezvoltarea unui mediu sigur și durabil!

 

VEZI GHIDUL STUDENTULUI FIMIT

 

DATE de CONTACT

Adresa: str. Studenților, 9/8, corpul de studii nr. 6
Tel: +373 22 50 99 30
E-mail: decanat@fimit.utm.md
Site-ul facultății: fimit.utm.md