Vă salută decanul facultății, conf. univ., dr., Vasile Cartofeanu

Bine ați venit pe site-ul facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi. Sunt nespus de bucuros că interesul pentru facultatea noastră este într-o continuă creștere. Candidații la admitere sunt dornici de a obține o profesie care aduce rezultate, care face lucrurile să funcționeze. În lumea modernă, aproape fiecare produs este dezvoltat într-un anumit mod de ingineria mecanică. Aceasta are la bază utilizarea creativă și originală a științei și a principiilor tehnice, pentru a modela lumea, dezvoltând noi tehnologii, procese și materiale.

Urmărind cursul modernizării, echipa facultății este activ implicată în dezvoltarea programelor de studii, pentru ca fiecare student să posede abilități și competențe care îi vor permite să obțină un loc de muncă bogat în posibilități. Facultatea susține procesul de studii în direcția creșterii competivității industriei bazată pe inovații și înalte tehnologii.Laboratoarele și spațiile pentru studii sunt continuu modernizate oferindu-le studenților oportunitatea de a fundamenta noțiunile teoretice prin intermediul activităților practice.
FIMIT dispune de 30 de laboratoare pentru studiu, automobile pentru instruiri, laboratoare la întreprinderi și diverse materiale pentru studiu. Astfel studentul dobândește aptitudini practice, menite să-l ajute în carieră. Stagiile de practică pot fi desfășurate atât în țară, cât și peste hotare. În cadrul facultății sunt studiate intensiv limbile străine oferind studenților șansa de a-și continua studiile peste hotare.

Studenții noștri generează soluții noi, logice la numeroase probleme actuale și obțin împlinire că munca lor aduce rezultate. Pot afirma cu certitudine că ingineria mecanică este cea mai bună alegere, mai ales dacă dorești să contribui pozitiv la crearea unor lucruri cu impact și la dezvoltarea unui mediu sigur și durabil.


Misiunea facultăţii constă în pregătirea profesionistă a specialiștilor în domeniile mecanic, industrial și transporturi și în promovarea cercetării ştiinţifice și a creativității tehnice, a inovării și transferului tehnologic.

FIMIT- privire de ansamblu:

  • peste 1150 de studenți curioși și entuziaști
  • 155 de cadre didactice
  • 11 centre de studii
  • săli de calculatoare conectate la Internet
  • 30 de laboratoare didactice şi de cercetare
  • 2 laboratoare la întreprinderi
  • automobile pentru studii și instruire
  • bibliotecă de specialitate
  • stagii de practică peste hotare
  • studierea limbilor străine