VALERIU DULGHERU

Şef departament
Profesor universitar, doctor habilitat

Tel: +373 22 50-99-39
E-mail: valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/8, blocul de studii nr. 6

 

Activitatea departamentului are la bază domeniul proiectării maşinilor şi este axat pe 3 programe de studii: Teoria Maşinilor, Organe de Maşini şi Mecatronică; Rezistenţa Materialelor; Studiul şi Tehnologia Materialelor. Până în prezent departamentul  a realizat peste 300 invenţii, o parte dintre care au fost realizate în modele experimentale şi prototipuri industriale, prezentate la peste 70 de expoziţii internaţionale şi apreciate cu peste 120 medalii de aur şi argint şi premii speciale.

Facilități:

 • 14 laboratoare, dotate cu utilaj performant
 • 4 centre de studiu
 • Cercul Tinerilor Inventatori
 • Manuale, îndrumare de proiectare şi de laborator
 • Softuri licenţiate şi utilajul modern pentru lucrări de laborator

Cu cine colaborăm?

 • Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Konstanz, Germania
 • Universitatea ISEN, Brest, Franţa
 • Universitatea Tehnologică din Poznan, Polonia
 • Universitatea din Bologna, Italia
 • Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”, Iași
 • Universitatea Politehnică (Bucureşti)
 • Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
 • Universitatea Tehnică de Stat din Moscova (MVTU)
 • Institutul Politehnic din Minsk, Belarus
 • Institutul Politehnic din Kiev, Ucraina etc.

Activitatea de cercetare:

 • Transmisii planetare precesionale
  Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile
 • Construcţia de maşini agricole
 • Dinamica mecanismelor de mecanică fină
 • Transmisii planetare precesionale: teoria angrenajului precesional multiplu, sinteza transmisiilor precesionale, tehnologii moderne de execuţie şi metode de control
 • Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile