ION BODNARIUC

Şef departament
Conferenţiar universitar, doctor în tehnică

Tel: +373 22 50-99-88

 +373 67 46-85-45

E-mail: ion.bodnariuc@bpm.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/8, blocul de studii nr. 6

Activitatea departamentului are la bază domeniul proiectării mașinilor și este axat pe 3 direcții de studii:

      • Studiul și Tehnologia Materialelor;
      • Rezistența Materialelor;
      • Teoria Mașinilor, Organe de Mașini și Mecatronică.
Până în prezent departamentul a realizat peste 300 invenții, o parte dintre care au fost realizate în modele experimentale și prototipuri industriale, prezentate la peste 80 de expoziții internaționale și apreciate cu peste 140 medalii de aur și argint și premii speciale.

 

Facilități:

 • 14 laboratoare, dotate cu utilaj performant
 • 4 centre de studiu
 • Cercul Tinerilor Inventatori
 • Manuale, îndrumare de proiectare şi de laborator
 • Softuri licenţiate şi utilajul modern pentru lucrări de laborator

Cu cine colaborăm?

 • Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Konstanz, Germania
 • Universitatea ISEN, Brest, Franţa
 • Universitatea Tehnologică din Poznan, Polonia
 • Universitatea din Bologna, Italia
 • Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”, Iași
 • Universitatea Politehnică (Bucureşti)
 • Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
 • Universitatea Tehnică de Stat din Moscova (MVTU)
 • Institutul Politehnic din Minsk, Belarus
 • Institutul Politehnic din Kiev, Ucraina etc.

Activitatea de cercetare:

 • Transmisii planetare precesionale
  Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile
 • Construcţia de maşini agricole
 • Dinamica mecanismelor de mecanică fină
 • Transmisii planetare precesionale: teoria angrenajului precesional multiplu, sinteza transmisiilor precesionale, tehnologii moderne de execuţie şi metode de control
 • Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile

COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Prenume, nume Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
 Ion Bodnariuc şef departament, dr., conf. univ. ion.bodnariuc@bpm.utm.md
Ion Bostan academician, dr. hab., prof. univ. ion.bostan@cnts.utm.md
Valeriu Dulgheru dr. hab., prof. univ. valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
Alexandru Buga dr., lect. univ. alexandru.buga@precesia.utm.md
Gheorghe Poştaru dr., conf. univ. gheorghe.postaru@bpm.utm.md
Victor Bălan dr., conf. univ. victor.balan@bpm.utm.md
Valerian Cerempei dr., conf. univ. valerian.cerempei@bpm.utm.md
Eugeniu Savcenco dr., conf. univ. eugeniu.savcenco@bpm.utm.md
Viorica Marina dr., conf. univ. viorica.marina@bpm.utm.md
Natalia Sveatenco dr., conf. univ. natalia.sveatenco@bpm.utm.md
Nicolae Trifan dr., conf. univ. nicolae.trifan@bpm.utm.md
Ion Dicusară dr., conf. univ. ion.dicusara@bpm.utm.md
Valeriu Odainîi  lect. univ. valeriu.odainai@bpm.utm.md
Radu Ciobanu dr., conf. univ. radu.ciobanu@bpm.utm.md
Oleg Ciobanu dr., conf. univ. oleg.ciobanu@bpm.utm.md
Iulian Malcoci dr., conf. univ., responsabil Internaţionalizare şi Cercetare la FIMIT iulian.malcoci@bpm.utm.md
Leonid Malai dr., conf. univ. leonid.malai@bpm.utm.md
Natalia Kazak  asistent univ. natalia.kazak@bpm.utm.md
Ion Danilov asistent univ. ion.danilov@bpm.utm.md
Iurie Bârcă asistent univ., inginer iurie.barca@bpm.utm.md
Olga Bodnariuc inginer olga.bodnariuc@if.utm.md
Galina Trifan inginer galina.trifan@bpm.utm.md
Agapie Bordeianu inginer agapie.bordeianu@cnts.utm.md
Ion Bodiu inginer ion.bodiu@etalon.utm.md
Valerii Cojocari inginer valerii.cojocari@etalon.utm.md