NATALIA ŢISLINSCAIA

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
Tel: +373 22 50-99-27
E-mail: natalia.tislinscaia@pmai.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Procese, Mașini și Aparate Industriale (DPMAI) a fost înființat în anul 1966, numindu-se inițial Catedra maşini şi aparate în industria alimentară, în cadrul Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic. Primul şef de catedră a fost dr. în pedagogie Petru CIOCOI. În 1974 conducerea catedrei a fost preluată de Grigore GANEA, iar în toamna anului 1981 catedra a fost transferată în componența Facultăţii de Tehnologie și comasată cu Catedra procese şi aparate în industria alimentară, formând Catedra maşini, procese şi aparate în industria alimentară. În funcția de şef catedră a fost desemnat dr., conf. univ. Victor DIORDIC. În 1992 catedra este transferată în cadrul Facultăţii de Mecanică şi comasată cu Catedra compresoare, maşini şi instalaţii frigorifice, fondată în 1971.

Departamentul pregăteşte specialişti în cadrul a patru programe de studiu:

 1. „Maşini şi aparate în industria alimentară” (MAIA);
 2. „Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare” (MIFSC);
 3. „Maşini şi aparate în industria uşoară” (MAIU);
 4. „Utilajul şi tehnologia ambalării produselor” (UTAP).

Specialiștii care finisează studiile în aceste programe pot activa în calitate de conducători de departamente, președinți de asociații și firme, directori și manageri, ingineri-șefi, directori tehnici, directori comerciali, ingineri mecanici, șefi de secții. Absolvenții noștri activează cu succes în cadrul unor cunoscute întreprinderi și companii: SA „Cricova”, SA „Bucuria”, SRL „Conserv-E”, SA „Floare-Carpet”, SRL „Frigoind”, SRL „MGM”, SRL „Călarași Divin”, IM „Efes-Vitanta”, SRL „Dina Cociuc”, SC „Sandriliona”, SA „Orhei-Vit”, SA „Franzeluța”, SRL „YorkRefrigerent”, SRL „Ecolux” etc.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Profesorii departamentului asigură procesul didactic la ciclul licenţă în cadrul a trei facultăţi – Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; Tehnologie şi Management în Industria Alimentară; Industria Uşoară, precum și pregătirea postuniversitară la ciclurile master şi doctorat.

Departamentul a încheiat contracte de colborare de lungă durată cu multiple întreprinderi din Republica Moldova şi de peste hotare.

Profesorii își axează activitatea pe elaborarea manualelor, materialelor didactico-metodice. Pe parcursul perioadei de activitate, la Departament au fost elaborate şi editate peste 90 de indicaţii metodice cu un volum de cca 800 coli de tipar, 15 manuale și 38 de conspecte de lecții, cursuri MOODLE. Biblioteca UTM este completată cu cca 128 de indicaţii metodice, culegeri de probleme şi conspecte de lecţii elaborate de cadrele didactice ale departamentului.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţiile principale:

 • Elaborarea utilajului tehnologic și proiectarea întreprinderilor pentru industria alimentară;
 • Dezvoltarea bazelor științifice ale fenomenelor de transfer în procesele de deshidratare ale produselor agroalimentare;
 • Studiul proprietăților electrofizice și termofizice ale produselor vegetale;
 • Cercetarea fenomenelor de transfer în sistemele lichid-lichid și solid-lichid pentru regimuri de curgere turbulentă;
 • Ameliorarea calităţii produselor agricole prin intermediul utilizării tehnologiilor moderne de refrigerare şi a mijloacelor tehnice cu consum redus de energie;
 • Utilizarea surselor regenerabile pentru încălzirea și condiționarea aerului din încăperi și în timpul proceselor tehnologice industriale.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate de către angajaţii Departamentului sunt recunoscute în Republica Moldova şi peste hotare:

 • În laboratoarele departamentului au fost realizate 20 teze de doctor în tehnică și 6 – de doctor habilitat în tehnică, susținute cu succes în cadrul consiliilor științifice locale ale Institutului de Fizică Aplicată a AȘM, Universității Tehnice a Moldovei și ale instituţiilor de profil din Federația Rusă, România, Ucraina;
 • Realizările științifice ale DPMAI au fost prezentate la concurs în saloanele naționale și internaționale de inventică INFOINVENT (R.Moldova, Chișinău); EUREKA (Belgia, Bruxelles); PALEXPO (Elveția, Geneva); INVENTION FAIR; INTERNATIONAL EXHIBITION of INVENTIONS (China, Su Zhou) ş.a., fiind apreciate cu 9 medalii de aur, 14 medalii de argint, 6 medalii de bronz și multiple diplome de merit.
 • Rezultatele teoretice și experimentale ale cercetărilor au fost prezentate și apreciate de comunitatea științifică la simpozioane și conferințe științifice de prestigiu: „Современные энергосберегающие тепловые технологии” (Moscova, Federația Rusă); „EuroAliment” (Galați, România); „Agricultural and Food Sciences, Processes and Technologies” (Suceava, România); „Международный форум по тепло- и массообмену” (Minsk, Belarus); „Le problémes contemporain du technoshére et de la formation des cadres d`ingénieurs” (Tunis); „Проблемы промышленной тепло-техники” (Kiev, Ucraina) etc.
 • În cadrul DPMAI au fost realizate peste 40 de proiecte științifice, instituționale şi de stat, de transfer tehnologic și economice;
 • Colaboratorii DPMAI au publicat peste 2500 lucrări științifice, inclusiv 15 monografii, 800 de aricole în reviste de circulație națională și internațională, au înregistrat 90 de brevete de invenție.

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de o bază tehnico-materială ce permite o instruire bună a studenţilor.

În cadrul departamentului sunt 13 laboratoare de studiu ce permit efectuarea lucrărilor de laborator la toate specialităţile.

Cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii, studenții au la dispoziție două centre științifico-didactice, în cadrul cărora realizează cercetări științifice în domeniile:

 • Centrul didactico-științific „Agroalimentar” dispune de laboratoare dotate cu instalații de cercetare ale fenomenelor de transfer în procesele de uscare, de tratare hidrotermică; instalații pentru determinarea proprietăților electrofizice și termofizice ale produselor agroalimentare; instalații pentru studiul proceselor mecanice de zdrobire, separare, malaxare etc.
 • Centrul didactico-științific „Frigoteh” este destinat pentru cercetări privind:
 • ameliorarea calității produselor agricole prin intermediul utilizării tehnologiilor moderne de refrigerare și mijloacelor tehnice cu un consum redus de energie;
 • sporirea eficienței pompelor de căldură.

V. COLABORĂRI

Departamentul PMAI colaborează cu: Institutul de Maşinologie al AŞ a Rusiei; Institutul de Fiabilitate al ANŞ din Belarus; Academia de Tehnologii Alimentare a Ucrainei (Kiev); Academia de Industrie Uşoară a Ucrainei (Kiev); Universitatea Internaţională a Aviaţiei Civile (Kiev); Universitatea Tehnică „N. Bauman” (Moscova); Universitatea Politehnică (Bucureşti); Universitatea „Gheorghe Asachi” (Iaşi); Universitatea „Dunărea de Jos” (Galaţi); Universitatea Tehnică (Brno, Cehia); Universitatea Tehnică (Bratislava), Slovacia; Universitatea Tehnică (Praga, Cehia); Universitatea Tehnică (Dresda, Germania); Universitatea Tehnică (Sankt-Petersburg), Rusia; Universitatea Tehnologică (Odessa) etc.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Natalia Ţislinscaia şef departament, conf. univ., dr. natalia.tislinscaia@pmai.utm.md
Vasile Cartofeanu conf. univ., dr. vasile.cartofeanu@pmai.utm.md
Vladimir Dmitriev conf. univ., dr. vladimir.dmitriev@pmai.utm.md
Marin Guţu conf. univ., dr., şef program Inginerie Mecanică (IM) marin.gutu@pmai.utm.md
Leonid Ivanov conf. univ., dr. leonid.ivanov@pmai.utm.md
Ruslan Ţărnă conf. univ., dr. ruslan.tarna@pmai.utm.md
Mihail Balan lect. univ., dr. mihail.balan@pmai.utm.md
Igor Gîdei asistent univ., şef program Maşini şi Instalaţii Frigorifice, Sisteme de climatizare (MIFSC) igor.gidei@pmai.utm.md
Mihail Melenciuc lect. univ. mihail.melenciuc@pmai.utm.md
Vitali Visanu lect. univ., inginer vitali.visanu@pmai.utm.md
Maria Braghiş specialist documentaţie studii maria.braghis@pmai.utm.md
Svetlana Istratii inginer svetlana.istratii@pmai.utm.md
Inga Ursache inginer inga.ursache@pmai.utm.md
Livia Bolohan inginer livia.bolohan@pmai.utm.md

Cadre didactice din componenţa departamentului ataşate Programului de stidii generale „Comunicare Grafică”

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Angela Şuletea şef program, asistent univ. angela.suletea@gddti.utm.md
Alexei Botez conf. univ., dr. alexei.botez@gddti.utm.md
Sergiu Dîntu conf. univ., dr. sergiu.dintu@fimit.utm.md
Iurie Melnic conf. univ., dr. iurie.melnic@im.utm.md
Ivan Ştirbul conf. univ., dr. ivan.stirbul@gddti.utm.md
Silvia Anati asistent univ. silvia.anati@gddti.utm.md
Vitalie Creciun asistent univ. vitalie.creciun@gddti.utm.md
Arianda Gorbatiuc asistent univ. arianda.gorbatiuc@gddti.utm.md
Tudor Jandîc asistent univ. tudor.jandic@gddti.utm.md
 Liudmila Mihailov asistent univ. liudmila.mihailov@gddti.utm.md
Mihail Crivoi asistent univ. mihail.crivoi@gddti.utm.md