FIMIT-UTM: conf. univ. Iurie MELNIC, la al XI-lea Congres Științific Internațional “Agricultural Machinery”, Varna, Bulgaria

În perioada 28 iunie – 1 iulie 2023 conf. univ. Iurie MELNIC, departamentul Inginerie Mecanică, facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei, a participat la cel de-al XI-lea Congres Științific Internațional “Agricultural Machinery” de la Varna, Bulgaria, prezentând un raport în sesiunea plenară.

Congresul a întrunit peste 50 de profesori, cercetători, doctoranzi din diferite țări, inclusiv din Republica Moldova. Au fost prezentate peste 30 de rapoarte științifice și postere pe diverse direcții din domeniul ingineriei agrare.

La Varna, Bulgaria, conf. univ. Iurie MELNIC, a purtat discuții privind participarea cadrelor științifico-didactice și a studenților UTM în programe comune de mobilitate academică Erasmus+ cu reprezentanții Universității de Științe ale Vieții din Lublin (Polonia), Universitatea Agricolă din Krakow (Polonia) și Universitatea de Minerit și Geologie din Sofia (Bulgaria). De asemenea, în cadrul unui dialog cu cercetători de la Academia de Științe din Bulgaria, Universitatea Agricolă Slovacă din Nitra (Slovacia) și Academia Agricolă a Bulgariei au fost evidențiate direcțiile de cercetare comune din domeniul ingineriei agrare.

Vizita la Varna s-a soldat și cu un deosebit prilej de bucurie pe plan profesional pentru domnul Iurie MELNIC, d-sa devenind membru al Uniunii Tehnico-Științifice de Inginerie Mecanică, Bulgaria.