SECVENŢE DE LA SUSŢINEREA PROIECTELOR DE LICENŢĂ DIN CADRUL FIMIT UTM

La Departamentul Transporturi al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi #FIMIT, şef departament, conf. univ., dr. Victor CEBAN, în perioada 2-7 iunie 2022 a avut loc sesiunea de susţinere a proiectelor de licenţă la programul de studii Ingineria Transportului Auto.

Absolvenţii, în număr de 51 de persoane, au demonstrat cunoştinţe temeinice în domeniu şi deprinderi practice, acumulate pe parcursul anilor de studii. În continuare ei sunt aşteptaţi la studii de master, ciclul II, din cadrul departamentului – la programele de studii „Management şi exploatarea transportului” şi „Siguranţa şi ecologizarea transportului auto”.

Sincere felicitări absolvenţilor din partea administraţiei facultăţii!