Orarul sesiunii de examinare de vară, ciclul I licență, secția cu frecvență redusă, anul universitar 2021-2022