ORARUL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI SESIUNII DE EXAMINARE DE IARNĂ, CICLUL I LICENȚĂ, SECȚIA CU FRECVENȚĂ REDUSĂ, ANUL UNIVERSITAR 2021-2022