Programe de studii superioare de master, ciclul II


Durata studiilor: 1,5 ani, se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa, 90 credite ECTS.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licenţă. Absolvenţilor ciclului II li se conferă titlul de master în inginerie, iar calificarea obţinută este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de ingineri cu categorie mai înaltă, experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţii ciclului II pot să urmeze studii de doctorat (ciclul III).

În prezent FIMIT pregăteţte specialişti la următoarele programe:

 • Inginerie mecanică (IM)
 • Managementul şi exploatarea transportului (MET)
 • Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier (SETR)
 • Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini (IPPCM)
 • Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile (ISCER)
 • Inginerie şi managemant în sisteme de producţie (IMSP)
 • Design industrial (DI)
 • Pedagogie vocaţională – Inginerie şi fabricaţie (PV-IF)

 

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II

 

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

 

Program de studii Inginerie Mecanică, ciclul II, master

 1. F.01.O.01 Metodologia Cercetării Științifice și Creativității Tehnice
 2. F.01.O.02 Modelarea şi Optimizarea Proceselor din Industria Alimentară
 3. F.01.O.03 Simulari prin Metoda Elementelor Finite in Ingineria Mecanica
 4. F.01.O.05 Sisteme Computerizate de Control și de Dirijare a Proceselor Tehnologice
 5. S.02.A.09 Management in industria de prelucrare a produselor horticole
 6. S.02.A.10 Management in industria de cofetărie
 7. S.02.O.06 Metode avansate de proiectare in inginerie
 8. S.02.O.08 Sisteme de conversie a energiilor regenerabile
 9. S.02.O.07 Metode noi de procesare a produselor vegetale