Programe de masterat


  • Inginerie mecanică
  • Managementul şi exploatarea transportului
  • Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier
  • Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini
  • Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile
  • Inginerie şi managemant în sisteme de producţie
  • Design industrial