Specialităţi


  • Tehnologia construcţiilor de maşini
  • Maşini şi sisteme de producţie
  • Inginerie mecanică
  • Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
  • Design industrial
  • Inginerie și management în construcția de mașini
  • Inginerie și management în transport
  • Ingineria transportului auto
  • Ingineria transportului feroviar
  • Servicii de transport și expediție