Programe de studii superioare de licenţă, ciclul I


Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului. Învăţământul cu frecvenţă este cu durata de 4 ani şi cel cu frecvență redusă – cu durata de 5 ani, 240 credite ECTS.  Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat.

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi pregăteşte ingineri la programele de studii:

 • Tehnologia construcţiilor de maşini (cu pachet de opţiuni: Tehnologia construcţiilor de maşini, Ingineria sudării, Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic)
 • Maşini şi sisteme de producţie (cu pachet de opţiuni: Maşini şi sisteme de producţie, Construcţii de echipamente şi maşini agricole, Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile)
 • Inginerie şi management în construcţia de maşini
 • Inginerie Mecanică (cu pachet de opţiuni: Maşini şi aparate în industria alimentară, Maşini şi aparate în industria uşoară, Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor)
 • Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
 • Design industrial (cu pachet de opţiuni: Design industrial, Design mobilier, Design ambalaj)
 • Ingineria designului de produs
 • Ingineria transportului auto
 • Ingineria transportului feroviar
 • Inginerie şi management în transporturi
 • Servicii de transport și expediție

 

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I