SERGIU MAZURU

Şef departament
Conferenţiar universitar, doctor

Tel: +373 22 50-99-44
E-mail: sergiu.mazuru@tcm.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/8, blocul de studii nr. 6

De la înfiinţare până în prezent departamentul a pregătit peste 5000 de ingineri. Fiind un departament de profil, acesta asigură o pregătire pur inginerească. Procesul de studii are o abordare inovativă și se orienteză spre:

  • produse competitive pe piaţă
  • inovaţii şi transfer tehnologic
  • tehnologii moderne
  • maşini şi sisteme de producţie avansate
  • management eficient

Planurile și programele de studii moderne, învățământul de calitate asigură absolvenților oportunități diverse de angajare în câmpul muncii atât în țară, cât și peste hotare (România, Slovenia, Japonia, Norvegia, Irlanda, Franța, SUA, Marea Britanie, Belgia, Rusia, Ucraina, Thailanda etc.)

Facilități

 • Laborator de cercetări știinţifice
 • Centru de Proiectare Asistată de Calculator
 • 5 laboratoare didactice dotate cu utilaj tehnic, aparate, dispozitive
 • Oportunități de angajare atât în țară, cât și peste hotare

Cu cine colaborăm?

Departamentul colaborează cu departamentul Tehnologia Construcţiilor de Maşini sau similare ale Universităţilor Tehnice din Iaşi, Cluj, Brașov, București, Suceava, Bacău şi Universitatea Națională Tehnică din Doneţk (Ucraina). Împreună cu colegii din Iaşi departamentul organizează Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice TMCR, ModTech și IManE. Au avut loc deja 17 ediţii ale Conferinţei.

În cadrul programului „Central European Exchange Program for University Studies” (CEEPUS)  sunt implementate proiecte de mobilitate a cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Sofia (Bulgaria) și cu Universitatea Tehnologică din Koszalin (Polonia).

Activitatea de cercetare se axează pe:

 • Cercetarea, elaborarea şi modelarea proceselor de concepţie şi de dezvoltare a produselor şi proceselor tehnologice
 • Sporirea fiabilităţii şi durabilităţii organelor de maşini prin metode tehnologice de prelucrare
 • Elaborarea metodelor şi procedeelor de prelucrare mecanică a danturii angrenajelor inclusiv şi celor neconvenţionale

De-a lungul timpului, departamentul a realizat peste 35 de proiecte de cercetare, înclusiv  în bază de contracte economice și 21 de conferinţe naționale şi internaţionale. În ultima perioadă au fost organizate 7 conferinţele tehnico-ştiinţifice internaţionale. Echipa departamentului a obținut peste 180 brevete de invenţii și patente.