MIRCEA BERNIC

Şef de departament
Profesor universitar, doctor habilitat

Tel: +373 22 50-99-27
E-mail: mircea.bernic@pmai.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/8, blocul de studii nr. 6

Departamentul a fost înființat în anul 1966 și pregăteşte specialişti în cadrul a patru programe de studiu:

 1. Maşini şi aparate în industria alimentară
 2. Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
 3. Maşini şi aparate în industria uşoară
 4. Utilajul şi tehnologia ambalării produselor

Studiile sunt orientate către student și activitățile practice, oferindu-i liberatea de a explora domeniul, dezvoltând noi idei și produse. Proiectele inițiate au la bază conceptualizarea, munca de laborator, modelarea, programarea etc.  Pentru crearea produselor și proceselor esențiale activităților industriale, departamentul modernizează permanent laboratoarele și le echipeză cu tehnică și utilaje necesare.

Facilități:

 • 13 laboratoare de studiu
 • 2 centre științifico-didactice
 • bibliotecă specializată
 • stagii de practică la întreprinderi din țară și de peste hotare

Cu cine colaborăm?

 • Institutul de Maşinologie al Academiei de Ştiințe a Rusiei;
 • Academia de Tehnologii Alimentare a Ucrainei (Kiev)
 • Universitatea Internaţională a Aviaţiei Civile (Kiev)
 • Universitatea Tehnică „N. Bauman” (Moscova)
 • Universitatea Politehnică (Bucureşti)
 • Universitatea „Gheorghe Asachi” (Iaşi)
 • Universitatea Tehnică (Brno, Cehia)
 • Universitatea Tehnică (Bratislava), Slovacia
 • Universitatea Tehnică (Praga, Cehia)
 • Universitatea Tehnică (Dresda, Germania)
 • Universitatea Tehnică (Sankt-Petersburg), Rusia etc.

Activitatea de cercetare ştiinţifică

Direcţiile prioritare de cercetare:

 • Elaborarea utilajului tehnologic și proiectarea întreprinderilor pentru industria alimentară
 • Dezvoltarea fenomenelor de transfer în procesele de deshidratare ale produselor agroalimentare
 • Studiul proprietăților electrofizice și termofizice ale produselor vegetale
 • Cercetarea fenomenelor de transfer în sistemele lichid-lichid și solid-lichid pentru regimuri de curgere turbulentă
 • Ameliorarea calităţii produselor agricole prin intermediul utilizării tehnologiilor moderne de refrigerare şi a mijloacelor tehnice cu consum redus de energie
 • Utilizarea surselor regenerabile pentru încălzirea și condiționarea aerului din încăperi și în timpul proceselor tehnologice industriale

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate de către echipa departamentului sunt recunoscute în Republica Moldova şi peste hotare.