PETRU STOICEV

Şef departament
Profesor universitar, doctor habilitat

Tel: +373 22 44-03-45+373 22 44-03-46;
E-mail: petru.stoicev@imi.utm.md
Adresa:str. Studenţilor, 9/8, blocul de studii nr. 6, bir. 6-219

Pe parcursul anilor, departamentul a pregătit peste 2400 de ingineri licenţiaţi.  Programul de studii îmbină dezvoltarea cunoștințelor teoretice cu cele practice. Studenții explorează managementul industrial împreună cu cele 19 cadre didactice ale departamentului și obțin competențe privind funcționarea și organiazarea proceselor industriale.

Facilități:

  • 8 laboratoare de instruire
  • Centru de Proiectare Constructiv – Funcţională
  • Sală de calcul asistată de calculator
  • Participări la expoziţii şi saloane internaţionale de inventică

Cu cine colaborăm?

Departamentul colaborează productiv cu Universităţile Tehnice din Romania (Iaşi, Bucureşti, Suceava, Timişoara, Braşov), Ucraina (Doneţk, Kiev), Rusia (Moscova, Universitatea Tehnica „N. Bauman”, Institutul Studiul Maşinilor al AŞR), Bulgaria (Universitatea Tehnică, Sofia), precum şi din RM (UPS „A. Russo” din Bălţi, UASM, IFA a AŞM).

Activitatea de cercetare:

  • elaborarea tehnologiilor noi de recondiţionare şi durificare a suprafeţelor uzate prin depunerea acoperirilor galvanice rezistente la uzură, utilizând fenomenele de rezonanţă ale CVCE şi descărcările electrice în impuls
  • analiza sectorială în domeniul activităţii economice
  • analiza sectorială în domeniul activităţii economice în perioada de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană
  • comportarea tribologică a sistemelor tehnice.

Participările la expoziţii şi saloane internaţionale inventică în anii 2002-2016 a adus facultății 4 medalii de aur; 4 medalii de argint; 2 medalii de bronz și peste 180 de brevete de invenţie.