SERGIU DÎNTU

Şef departament
Conferenţiar universitar, doctor

Tel: +373 22 50-99-29
E-mail: sergiu.dintu@gddti.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/8, blocul de studii nr. 6

Departamentul asigură pregătirea studenților la disciplinele:

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Desen tehnic şi Infografică
 • Desen tehnic în construcţii
 • Grafică computerizată
 • Grafică inginerească
 • Desen tehnic asistat de calculator
 • Modelare 3D
 • Perspectiva
 • Metode avansate de proiectare în inginerie

Facilități:

 • Conferințe, expoziții internaționale
 • 2 săli de desen amenajate cu planşete și tablă interactivă
 • 2 săli dotate cu materiale pentru studiu: variante ale lucrărilor grafice, unităţi de asamblare, piese pentru schiţare etc.

Cu cine colaborăm?
Colaborarea ştiinţifică şi didactico metodică se reflectă prin participarea colaboratorilor catedrei la simpozioane în centrele universitare din România (Bucureşti, Iaşi, Braşov, Suceava, Timişoara, Sinaia, Craiova, Cluj-Napoca), Ucraina (Kiev, Harkov, Melitopol, Aluşta, Sevastopol), Rusia, Belarus ş. a.


Activitatea de cercetare
În domeniul cercetărilor ştiinţifice obiectivele tematice ţin de domeniul optimizării procesului de instruire la disciplinele grafice. Rezultatele activităţii se regăsesc în peste 96 de articole ştiinţifice.