CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR UTM, 29.03.2024

Anul acesta la Secțiunea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi au fost prezentate 21 de lucrări. Au participat studenți, masteranzi şi doctoranzi îndrumați de cadrele didactice de la diferite departamente precum Departamentul Ingineria Fabricației, Departamentul Inginerie Mecanică, Departamentul Transporturi, Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Departamentul Electroenergetică, Departamentul Design Industrial și de Produs și diferite facultăți precum Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (FIMIT), Facultatea Energetică și Energie Electrică (FEIE) și Facultatea Design (FD).

De asemenea au fost prezentate 3 lucrări din partea studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la 2 universități din România: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Mulțumim tuturor participanților la această ediție jubiliară a Conferinței Tehnico-Științifice prilejuite celor 60 de ani de la înființarea Universității Tehnice a Moldovei.

Mai jos este prezentată informația privind cele mai bune lucrări menţionate cu diplome:

Sesiunea I

DIPLOMĂ Gr. I
Ionuț Marius NAZARIE, doctorand, Departamentul Inginerie Mecanică, Facultatea Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România.

DESPRE MĂSURĂTORILE COEFICIENTULUI DE FRECARE ÎN  CONTACTUL PNEU-PISTĂ

Coordonator: Prof. univ., dr. ing., Ilie MUSCĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România

DIPLOMĂ Gr. II
Vitalie DÎRUL, Departamentul Electroenergetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică/ Facultatea Design, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.

PREMISE DE DEZVOLTARE ALE CENTRALELOR FOTOVOLTAICE PLUTITOARE ÎN COMUNITĂȚI ENERGETICE RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Coordonator: Lect. univ., dr., Cristina EFREMOV, Universitatea Tehnică a Moldovei

Laura AMOAȘII, Evghenii SAVCIUC, gr. IM-221, Departamentul Inginerie Mecanică, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.

STUDIUL PROCESULUI DE DISTILARE CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR DIGITALE

Coordonator: Conf. univ., dr. Marin GUȚU, Universitatea Tehnică a Moldovei

DIPLOMĂ Gr. III
Ion NEGRU,  gr. ITA-221, Departamentul Transporturi/Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.

ANALIZA CINEMATICĂ A MECANISMULUI BIELĂ-MANIVELĂ. METODE CLASICE ȘI MODERNE DE CALCUL

Coordonator: Conf. univ., dr., Iulian MALCOCI, Universitatea Tehnică a Moldovei

Ecaterina ANDRUȘCEAC, gr. ITA-222, Transportation Department, Faculty Mechanical, Industrial Engineering and Transports, Technical University of Moldova, Chișinău, Republic of Moldova.

THE ART OF ACCELERATION: EXPLORING THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF STAGE TUNING

Coordinator: University lecturer.,  Lilia BURDILA, Technical University of Moldova

Stanislav SLOBODEANIUC, doctorand, Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.

PROCEDEE CONSTRUCTIV-TEHNOLOGICE DE REDUCERE A NIVELULUI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII ÎN TRANSMISIILE PLANETARE PRECESIONALE

Coordonator: Prof. univ., dr. hab., Valeriu DULGHERU, Universitatea Tehnică a Moldovei

Sesiunea II

DIPLOMĂ Gr. I
Andreea Grigoriu, Mihai VRABIE,  gr. TDF-231, Departamentul Ingineria Fabricației/Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.

DE LA PROTOTIP LA PRODUS: PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI ÎN ERA IMPRIMĂRII 3D

Coordonator: Conf. univ., dr., Nicolae TRIFAN, Universitatea Tehnică a Moldovei

DIPLOMĂ Gr. II
Petru MIHĂESCU, Andrei IACOVLEV,  gr. IPPCM-231, Departamentul Ingineria Fabricației, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.

EXAMINAREA MACARALEI POD DE REAZEM PE PERIOADA DE EXPLOATARE

Coordonator: Prof. univ., dr. hab., Sergiu MAZURU, Universitatea Tehnică a Moldovei

Vladimir BADIUL, Mihail CĂTANĂ,  doctoranzi, Departamentul Ingineria Fabricației/Departamentul Inginerie Mecanică, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.

STUDIUL TEHNOLOGIILOR ȘI A MAȘINILOR DE PLANTAT RĂSADURI

Coordonator: Conf. univ., dr., Iurie MELNIC, Universitatea Tehnică a Moldovei

DIPLOMĂ Gr. III
Mihai VRABIE, gr. TDF-231, Manufacturing Engineering Department, Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transports, Technical University of Moldova, Chișinău, Republic of Moldova.

MORE THAN JUST VIRAL VIDEOS:   THE ENGINEERING LEGACY OF BOSTON DYNAMICS AND THEIR IMPACT ON MANUFACTURING

Coordinator: university assistant, dr., Mariana CEREPANOVA, Technical University of Moldova

Igor ROTARU,  doctorand, Departamentul Transporturi, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.

PROBLEME ACTUALE ALE SISTEMELOR DE TRANSPORT PUBLIC MUNICIPAL

Coordonator: Conf. univ., dr., Victor CEBAN, Universitatea Tehnică a Moldovei

Iulia DEMENTIEVA, Elizaveta LIUBINSCAIA, gr. DTP-232, Industrial and Product Design Department, Faculty of Design, Technical University of Moldova, Chișinău, Republic of Moldova.

THE EMOTIONAL IMPACT OF GRAPHIC DESIGN

Coordinator: university assistant, Mihail BALAN, Technical University of Moldova